حقوق دانشگاهیان

 

آیین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها

آیین نامه اجرایی طرح هم اندیشی استادان دانشگاهها

(مصوب جلسه ۱۹۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شدن دانشگاهها)

 

مقدمه

پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص تقویت و استفاده بهینه از ظرفیت­های علمی و فرهنگی استادان و نخبگان دانشگاهی و در اجرای مصوبه جلسه ۱۸۸ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، آیین­نامه اجرایی طرح هم‌اندیشی استادان دانشگاهها به شرح ذیل تصویب می­گردد.

ماده ۱٫ اهداف:

۲-۱: زمینه سازی برای خردورزی و آزاد اندیشی روشمند استادان دانشگاه­ها

۲-۲: زمینه سازی برای تقویت مشارکت استادان دانشگاه­ها در فرآیند تصمیم سازی برای نظام و گسترش تعامل مسئولان و مدیران نظام با نخبگان دانشگاهی

۲-۳: تقویت بینش علمی، دینی، انقلابی و تربیتی استادان دانشگاهها

ماده ۲٫ ارکان:

۲-۱) شورای سیاست گذاری

۲-۲) دبیر­خانه

۲-۳) شورای هم اندیشی استادان دانشگاه

۲-۴)دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه

۲-۱) شورای سیاست گذاری:

الف) ترکیب اعضاء:

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(رئیس شورا)

رئیس مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی(دبیر شورا)

معاونان فرهنگی وزارتین علوم، تحقیقات، فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس جهاد دانشگاهی

رئیس سازمان بسیج اساتید

دو نفر از دبیران هم اندیشی استادان دانشگاهها

تبصره: شورای سیاستگذاری حسب مورد می تواند از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در جلسات خود دعوت به عمل آورد.

ب) وظایف:

۱- تدوین سیاست‌های کلی در جهت تسهیل تصمیم‌سازی از سوی استادان

۲- تعیین خط مشی‌ها و راهبردهای اجرائی و نحوه تعامل دستگاهها و نهادها با مرکز هم اندیشی استادان

۳- ایجاد و تقویت بسترهای حقوقی و قانونی لازم جهت نشست‌های هم اندیشی.

۲-۲) دبیرخانه:

محل استقرار دبیرخانه شورای سیاست گذاری «مرکز هم­اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی» نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خواهد بود.

۲-۳): شورای هم اندیشی استادان دانشگاه:

این شورا در هر دانشگاه جهت اجرای سیاست­های کلان شورای سیاست­گذاری متناسب با نیاز، موقعیت و ظرفیت آن دانشگاه تشکیل می‌گردد.

تبصره: ترکیب اعضاء و وظایف این شورا به موجب آیین­نامه‌ای است که از سوی دبیر خانه پیشنهاد و به تصویت شورای سیاستگذاری می‌رسد.

۲-۴) دفتر هم اندیشی استادان دانشگاه:

دفتر هم اندیشی استادان هر دانشگاه، دبیر خانه شورای هم اندیشی آن دانشگاه بوده و مطابق آیین‌نامه مصوب شورای سیاستگذاری(تبصره ۲-۳) فعالیت خواهد کرد.

ماده ۳٫ تشویق‌ها و امتیازات:

دانشگاه­ها و موسسات آموزشی ـ پژوهشی موظفند استادان شرکت کننده در این طرح را بر اساس گزارش مرکز هم اندیشی استادان متناسب با نوع و میزان همکاری آنها تشویق نمایند.

تبصره: نحوه تشویق که شامل اختصاص اتیازات علمی ـ پژوهشی صدور گواهینامه‌های معتبر، و همچنین مزایای مالی می­باشد بر اساس آئین نامه ارتقاء و قوانین موجود برای فعالیت­های اعضاء هیأت علمی دانشگاه ابلاغی از مراجع ذیصلاح قانونی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین آئین نامه‌های ابلاغی از سوی وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی صورت می‌گیرد.

ماده۴٫ هزینه‌ها و منابع مالی:

هزینه‌های برنامه‌ریزی و مدیریت فعالیت‌های مرکز هم اندیشی به صورت سالانه توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برآورد و تخصیص می‌یابد.

تبصره ۱: هریک از دستگاهها و نهاد­های متعامل با مرکز، متناسب با نوع و حجم برنامه‌های مشترک، براساس تفاهم‌نامه با مرکز هم اندیشی هزینه‌های مربوط به خود را تأمین خواهند کرد.

تبصره۲: امکانات و منابع لازم جهت فعالیت دفاتر هم اندیشی استادان هر دانشگاه، از طرف همان دانشگاه تأمین می‌گردد.

آیین نامه اجرایی شورای هم اندیشی استادان دانشگاهها در ۴ ماده و ۶ تبصره در جلسه ۱۹۲ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۸۸ تصویب گردید.

دسته بندی ها:   آیین نامه ها و مقررات هیات علمی