حقوق دانشگاهیان

 

الحاق يك ماده به اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

(مصوب جلسه۴۱۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

پيشنهاد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها (نامه شماره ۲۳۵۷/۰۱/۱ مورخ ۲۶/۸/۷۶) درباره الحاق يك ماده به اساسنامه اين نهاد (موضوع مصوبه شماره ۸۶۰/دش مورخ ۱۲/۳/۷۵ شوراي عالي) مطرح شد و به اين شرح به تصويب رسيد:

«هزينه اعتبارات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها تابع قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالي و تحقيقاتي مصوب جلسه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

دسته بندی ها:   مقررات مدیریت دانشگاه ها