حقوق دانشگاهیان

 

آئين نامه شوراى صنفى – رفاهی دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى

آئين نامه شوراى صنفى – رفاهی دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى

 

مقدمه

به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و نظارت بر ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاهها و در راستای قانونمندی بیشتر امور و با عنایت به تجارب و دستاوردهای بدست آمده طی سالهای گذشته و با توجه به اجرای طرح پژوهشی «بررسی عملکرد ده‌ساله شوراهای صنفی» دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت شوراهای صنفی اجرا و طی آن نظرات و پیشنهادهای فعالان این حوزه در سه سطح اعضای شوراها، معاونان دانشجویی و روسای سابق و فعلی دانشگاهها اخذ گردید، این آیین‌نامه تدوین می‌گردد.

 

الف: تعاریف

ماده ۱٫ به منظور رعایت اختصار در آیین‌نامه، موارد زیر تعریف می‌گردد:

مؤسسه: عبارتست از هریک از دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی که براساس ضوابط و مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری فعالیت می‌نمایند.

شورا: شورای صنفی ـ رفاهی مرکب از نمایندگان دانشجویان هر مؤسسه (حداقل سه و حداکثر نه نفر) براساس مقررات این آیین‌نامه و با رأی مستقیم دانشجویان همان مؤسسه انتخاب و صرفاً دارای نقش مشورتی و نظارتی در امور رفاهی دانشگاه بود و در چارچوب وظایف تعیین شده فعالیت می‌نمایند.

هیأت مرکزی: هیأتی است که براساس ماده ۱۷ این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.

کمیته نظارت: کمیته‌ای است که برای نظارت بر روند انتخابات مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیأت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی ـ رفاهی تشکیل می‌گردد.

کمیته اجرایی: کمیته‌ای است که برای اجرای انتخابات مطابق دستورالعمل ابلاغی از سوی هیأت مرکزی نظارت بر شوراهای صنفی ـ رفاهی تشکیل می‌گردد.

شورای دانشجویی: شورایی که مطابق بند ۳ ماده ۱۲ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاهها مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ۱۰/۱۲/۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و در راستای برقراری جو تفاهم و دوستی میان دانشجویان و ارتقاء روحیه، اعتماد به نفس، مشارکت در اداره امور و مسئولیت‌پذیری دانشجویان تشکیل می‌گردد.

 

ب: اهداف

ماده ۲٫ اهداف شورا به شرح زیر می‌باشد:

 1. تقویت فضای مشارکت، همکاری و تعاون، ایجاد همدلی در میان دانشجویان و مسئولین دانشگاهی
 2. فراهم نمودن زمینه لازم برای تجربه‌اندوزی و مسئولیت‌پذیری دانشجویان برای آینده
 3. آشنایی بیشتر دانشجویان با توانمندی‌ها، امکانات و چگونگی اداره امور در دانشگاهها
 4. بهره‌مندی مؤسسه از ظرفیت‌های دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان
 5. افزایش آگاهی دانشجویان با حقوق و تکالیف دانشجویی
 6. تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات رفاهی با تعامل و از طریق مجاری قانونی

 

ج: وظایف و محدوده فعالیت

ماده ۳٫ شورا صرفاً وظیفه انعکاس، ‌پیگیری حل مشکلات و ارائه بهتر خدمات به دانشجویان از طریق تعامل با مسئولین مؤسسه محل فعالیت را دارا می‌باشد.

محورهای فعالیت شورا در هر مؤسسه به شرح زیر است:

 1. امور خدماتی و رفاهی از قبیل: امور فروشگاهها و دفاتر تکثیر، ایاب و ذهاب دانشجویان، وامهای دانشجویی، مراکز درمانی، امور ورزشی، مراکز رایانه‌ای دانشجویی مؤسسه،‌کتابخانه
 2. امور مربوط به کیفیت غذا و بهداشت محیط غذاخوری‌های دانشجویی
 3. ارائه پیشنهاد در جهت تسهیل اجرای آیین‌نامه شورای صنفی ـ رفاهی
 4. کمک به شناسایی دانشجویان متقاضی واجد شرایط بهره‌مندی از خدمات رفاهی
 5. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان برای تبادل نظر با مسئولین در محدوده وظایف تعریف شده در این آیین‌نامه
 6. بهداشت عمومی تجهیزات و لوازم مساجد و نمازخانه‌های مؤسسه با هماهنگی نهادهای متولی

تبصره ۱٫ فعالیت در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مؤسسه و انجام امور اجرایی توسط شورا در هریک از مصادیق مذکور با توجه به حوزه مأموریتی و فعالیت¬های مندرج در این آیین‌نامه، خارج از وظایف شورا می‌باشد.

تبصره ۲٫ پیشنهادهای شورا پس از تصویب شورای دانشجویی مؤسسه لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۴٫ مدت فعالیت شورا یک سال می‌باشد.

تبصره ۱٫ زمان آغاز فعالیت رسمی شورا، از تاریخ ابلاغ معاون دانشجویی می‌باشد.

تبصره ۲٫ منتخبین از بین خود یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب که با حکم معاون دانشجویی دانشگاه به فعالیت می‌پردازد.

ماده ۵٫ شورای هر موسسه می‌تواند به فراخور نیاز، پیشنهاد تشکیل کمیته‌های تخصصی در چارچوب وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آیین‌نامه را به شورای دانشجویی موسسه ارائه و با تصویب شورای دانشجویی نسبت به تشکیل کمیته‌های مصوب اقدام نماید.

تبصره. شورا می‌تواند در صورت نیاز از اعضای علی‌البدل شورا و سایر دانشجویان واجد شرایط همان موسسه برای حضور و عضویت در کمیته تخصصی دعوت نماید. احراز شرایط مندرج در ماده ۱۰ این آیین‌نامه برای اعضای مدعو کمیته الزامی است. مرجع تشخیص احراز شرایط، معاون دانشجویی موسسه می‌باشد.

ماده ۶٫ مؤسساتی که دارای واحد آموزشی مستقل خواهران می‌باشند، مکلفند نسبت به تشکیل شورای خواهران اقدام نموده و زمینه فعالیت این شورا را صرفاً در امور رفاهی خواهران و در چارچوب مقررات مصرحه در این آیین‌نامه فراهم نمایند.

بدیهی است کلیه مؤسسات موظفند عندالاقتضاء نسبت به تشکیل شوراهای صنفی مجزا برای خواهران و برادران اقدام نمایند.

ماده ۷٫ بودجه موردنیاز برنامه‌های شورا که اجرای آن مستلزم هزینه می‌باشد با تأیید معاون دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی یا دیگر منابع مالی موسسه تأمین می‌گردد.

ماده ۸٫ کلیه معاونت‌های موسسه مکلفند به منظور بررسی مشکلات و پیشنهادی شورا، در هر نیمسال تحصیلی حداقل یک جلسه با اعضای شورای موسسه برگزار نمایند.

ماده ۹٫ در صورت عدم همکاری مؤسسه در اجرای صحیح این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن، شورا موارد عدم همکاری را برای بررسی و تصمیم‌گیری به هیأت مرکزی گزارش می‌نماید. هیأت مرکزی پس از احراز تخلف، وفق مقررات اقدام خواهد نمود.

 

د: انتخابات

ماده ۱۰٫ شرایط عمومی داوطلبان عضویت در شورا به شرح زیر می‌باشد:

 1. اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی(تکمیل فرم داوطلبی)
 2. اشتغال به تحصیل تمام وقت در موسسه محل فعالیت در یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد و دکتری
 3. نداشتن حکم قطعی محکومیت در کمیته انضباطی
 4. عدم اشتهار به رفتار مغایر با شئون دانشجویی و اخلاقی به تأیید مراجع ذیصلاح درون یا برون دانشگاهی
 5. دارا بودن حداقل معدل کل ۱۳ و نداشتن مشروطی بیش از یک نیمسال در طول مدت تحصیل
 6. نداشتن مسئولیت تشکیلاتی در شورای مرکزی تشکلهای سیاسی و فرهنگی که از هیأت نظارت موسسه مجوز فعالیت اخذ می‌نمایند.
 7. باقی ماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی مطابق سنوات متعارف آموزشی(کارشناسی پیوسته ۸ نیمسال، کارشناسی ارشد ۴ نیمسال، دکتری حرفه‌ای ۱۴ نیمسال و دکتری تخصصی ۹ نیمسال)
 8. گذراندن دو نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی پیوسته

تبصره۱٫ دانشجویان مقاطع تحصیلی تتکمیلی از ابتدای ورود به موسسه امکان شرکت در انتخابات را دارا می‌باشند.

تبصره ۲٫ در صورتی که دانشجوی عضو شورا در هر مرحله از فعالیت، از نظر شرایط عضویت، فاقد صلاحیت تشخیص داده شود، عضویت وی توسط معاون دانشجویی موسسه سلب و اولین فرد علی‌البدل جایگزین وی خواهد شد.

ماده ۱۱٫ برگزاری انتخابات شورا برعهده کمیته اجرایی انتخابات می‌باشد که مطابق دستورالعمل این آیین‌نامه تشکیل خواهد شد.

تبصره: زمان برگزاری انتخابات و حدنصاب رأی‌دهندگان برای معتبر بودن انتخابات، در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.

ماده ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات، کمیته نظارت بر انتخابات مطابق دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.

تبصره: تعداد و ترکیب کمیته اجرایی و کمیته نظارت بر انتخابات در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود.

ماده ۱۳٫ کمیته نظارت بر انتخابات، صحت برگزاری انتخابات شورا را به معاون دانشجویی مؤسسه اعلام و پس از تأیید معاون دانشجویی مؤسسه، توسط ایشان به منتخبین ابلاغ می‌گردد.

تبصره: عدم اعلام نظر کمیته نظارت بر انتخابات ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز از تاریخ برگزاری انتخابات، به منزله تأیید صحت انتخابات می‌باشد.

ماده ۱۴٫ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه درخصوص چگونگی انتخابات، توسط هیأت مرکزی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌گردد.

 

هـ) نظارت و مرجع رسیدگی به تخلفات

ماده ۱۵٫ معاونت دانشجویی موسسه وظیفه رسیدگی به تخلفات شورا را برعهده داشت و در صورت احراز تخلف، می‌تواند ضمن تعلیق موقت فعالیت شورا حداکثر برای مدت یک ماه، پرونده را جهت تصمیم‌گیری نهایی به شورای دانشجویی مؤسسه ارجاع نماید. شورای دانشجویی ظرف مدت حداکثر یکماه،‌درخصوص پرونده اظهارنظر خواهد نمود.

تبصره۱٫ آن دسته از تخلفات احتمالی اعضای شورا که در چارچوب انجام وظایف و محدوده فعالیت تعیین شده در این آیین‌نامه و یا دستورالعمل ابلاغی از سوی هیأت مرکزی صورت می‌گیرد، صرفاً در شورای دانشجویی موسسه قابل رسیدگی بوده و در صورت احراز تخلف شخصی و خارج از وظایف و محدوده فعالیت مندرج در این آیین‌نامه، موضوع قابل ارجاع به کمیته انضباطی مؤسسه می‌باشد.

تبصره ۲٫ دستورالعمل چگونگی بررسی تخلفات در شورای دانشجویی توسط هیأت مرکزی تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۶٫ در صورتی که حکم شورای دانشجویی موسسه، انحلال شورای موسسه باشد، معاونت دانشجویی موظف است کلیه مدارک را به همراه گزارش کامل به هیأت مرکزی ارسال و در صورت تأیید حکم شورای دانشجویی موسسه توسط هیأت مذکور، حداکثر ظرف مدت دوماه نسبت به برگزاری انتخابات مجدد در مؤسسه اقدام نماید.

تبصره: اعضای شورای منحل شده، صرفاً با تأیید شورای دانشجویی مؤسسه امکان شرکت در انتخابات بعدی را خواهند داشت.

ماده ۱۷٫ مرجع تفسیر، تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه، تجدیدنظر در آراء شورای دانشجویی مؤسسه، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد شوراهای صنفی ـ رفاهی، هیأت مرکزی است که با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

 1. معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(رئیس هیأت)
 2. رئیس صدوق رفاه دانشجویان(نائب رئیس)
 3. معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان(دبیر هیأت)
 4. مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان
 5. مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 6. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 7. دو نفر از معاونان دانشجویی دانشگاهها
 8. یک نفر از معاونان فرهنگی دانشگاهها
 9. پنج‌نفر از دبیران شوراهای صنفی ـ رفاهی دانشجویان دانشگاهها

تبصره ۱٫ جلسات هیأت مرکزی با حضور رئیس و دبیر و یا نائب رئیس و دبیر و نصف بعلاوه یک کل اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اخذ شده معتبراست.

تبصره ۲٫ اعضای ردیف‌های ۷، ۸ و ۹ برای مدت یکسال با پیشنهاد دبیر هیأت و حکم رئیس هیأت مرکزی منصوب و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

تبصره ۳٫ انتخاب دبیران شوراها براساس ارزیابی عملکرد آنان توسط دبیرخانه هیأت مرکزی می‌باشد.

ماده ۱۸٫ هیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت شکایات، نسبت به رسیدگی به شکایات شورا و یا موسه اقدام نماید.

ماده ۱۹٫ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی آن در هر مؤسسه برعهده رئیس مؤسسه می‌باشد.

این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۹/۲/۱۳۹۱ به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و کلیه آیین‌نامه‌های قبلی ملغی می‌گردد.

دسته بندی ها:   آیین نامه ها و مقررات دانشجویی