آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی

آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی

(مصوب ۶۷۹ جلسه مورخ 14/۱۰/1389 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 شرح

مصوبه «آئین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی» که در جلسه ۶۷۹ مورخ 14/۱۰/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:

كليات

تردیدی نیست که امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی- سیاسی و مآلاً تصاحب سهم اقتصادی بیشتر نسبت به یکدیگر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانی، آنان را ناگزیر به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی از طریق بسط و توسعه توان علمی و فناوری نموده است و درست به همین خاطر است که در پهنه این رقابت نفس گیر، ایران اسلامی نیز به منظور بازیابی منزلت علمی شکوهمند و پر افتخار خویش در عرصه جهانی، چاره‌ای جز مصروف داشتن تمامی امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود و به ویژه موهبت‌های الهی هوش و استعداد ذاتی و کم نظیر اندیشمندان و نخبگان خود در فتح  قله‌های ترقی و شکستن مرزهای دانش ندارد. در چنین شرایطی نقش بی‌بدیل اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه‌های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی در نیل به این آرمان مقدس را نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت. آرمانی که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ریزی جامع و همسو با سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم آنان در راستای پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی- فرهنگی امکان پذیر می‌باشد.

گفتنی است قطع نظر از اهمیت و ضرورت اتخاذ چنین رویکردی که به خودی خود از قابلیت بسترسازی در امر توسعه پایدار و همه جانبه برخوردار بوده است، نفس احساس نیاز به بازنگری اساسی در نظام ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی انگیزه‌ای در خور و عزمی جدی را طلب می‌کرد تا تدوین آئین‌نامه‌ای مشحون از جهت‌گیری‌ها و هدایت بهینه فعالیتهای اعضای هیات علمی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی کشور، مورد توجه قرار گیرد. در تدوین این آئین‌نامه دستیابی به اهداف مهم زیر مورد تأکید و توجه بوده است:

1-حفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسلامی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور

2-تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور در جهت حفظ و ارتقاء دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی

3-تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمینی

4-اصلاح و تغییر بنیادین در نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی براساس اصول زیر:

الف. تأکید بر تزکیه و تربیت قبل از تعلیم در نظام آموزش عالی کشور و در راستای تحقق دانشگاه انسان‌ساز و تمدن‌ساز و تکریم جایگاه علم و عالم

ب. ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت نظم و انضباط در محیط آموزشی در جهت تربیت نیروی انسانی منضبط، متعهد و متخصص

ج. تقویت و توسعه امر تحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای که در راستای تأمین نیازهای علمی، فناوری و صنعتی کشور، با نگاهی آینده‌پژوهانه تنظیم شده باشد.

د. حمایت و تقدیر از تلاش‌های مدیران و دلسوزان نظام علمی کشور که با مشارکت در امور، به توسعه و گسترش نظام آموزش عالی کشور خدمت می‌نمایند.

در تدوین این آئین‌نامه نه تنها غنای محتوایی محصول کار مورد نظر بوده بلکه از حیث شکلی نیز سعی بر آن بوده تا در قالبی نوین و سهل‌الوصول، تمامی فعالیت‌های قابل احصاء عضو هیات علمی به طور شایسته دسته‌بندی گردد تا  آنجا که اعضای هیأت علمی پیش از ارزشیابی برونی از سوی کمیسیون‌های ذیربط، خود نیز به سادگی قادر به خود ارزیابی فعالیت‌های خویش باشند. در این آئین‌نامه نظام ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی(آموزشی و پژوهشی) در قالب چهار فعالیت فرهنگی – تربیتی- اجتماعی، آموزشی، پژوهشی – فناوری و علمی ـ اجرایی براساس مواد و بندهای مندرج در جداول ذیل تبیین و تنظیم گردیده است.

 

اختصارات

اختصارات مورد استفاده در این آئین‌نامه عبارتند از:

الف) وزارتین: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب) مؤسسه: هر یک از دانشگاه‌ها، مراکز، مجتمع‌ها، دانشکده‌ها، مؤسسه‌های آموزش عالی و همچنین پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و به طور کلی مؤسسه‌های پژوهشی و فناوری که به موجب مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، شورای گسترش آموزش عالی وزارتین، فرهنگستان‌های تخصصی یا سایر مراجع ذیصلاح تأسیس شده باشند.

ج) آئین‌نامه: آئین‌نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

 

 

بخش اول: مؤسسات آموزشی

ماده ۱. فعالیتهای فرهنگی – تربیتی – اجتماعی

به مجموعه فعالیت‌های عضو هیات علمی اطلاق می‌گردد که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی درمیان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.


 

جدول شماره ۱- ا متیازهای قابل محاسبه از فعالیت­های فرهنگی- تربیتي- اجتماعی اعضای هیات علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثرامتیاز در واحد کار

یا ترم

حداکثر امتیاز در هرموضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
 

۱

“تدوین کتاب”، “مقاله” و”تولید اثر بدیع و ارزنده هنری”  با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی تربیتی – اجتماعی تا ۴    
 

۲

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیتها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله توسعه وسیاستهای متخذه توسط  شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی تا ۳
 

۳

ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان و اعضای هیات علمی و طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعاليت در حوزه‌ فرهنگ تا ۲  

 

 

۴

استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی فرهنگی «مؤسسه» هر نیمسال ۷/.  امتیاز ۵
 

۵

مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی تربیتی – اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان، اساتید و کارکنان ) با کسب موافقت رسمی «مؤسسه» محل خدمت ۱-۵-۱- برنامه ریزی وطراحی در امور فرهنگی تربیتی- اجتماعی و علمی دانشجویی و اعضای هیات علمی یا طلاب و کارکنان تا ۲  

 

۱-۵-۲ – مشارکت در اجرای امور فرهنگی- تربیتی- اجتماعی از جمله  مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی جهت تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و….
۱-۵-۳- سایر فعالیتهای مرتبط (ارائه خدمات مشاوره‌ای علمی، فرهنگی- تربیتی- اجتماعی وآموزشی به دانشجویان و طلاب –  حضور مستمروتاثیرگذار در مراکز  دانشجویی اعم از کانونها، مساجد ، خوابگاهها و….) با تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط
۶ استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ، فرهنگی، ملی، انقلابی و صداقت و امانت‌داری با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط تا ۱۰ ۱۰ ۵
 

۷

کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت‌های فرهنگی و…)  

در هر مورد تا ۲

 

۸

 

 

 

۸

طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح ۱ تا ۲ ۶
 

۹

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی- تربیتی- اجتماعی  با ارائه گواهی معتبر ( ماده «۳» آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه ۱۷۴ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی) به ازای هر ۱۶  ساعت آموزش ۲  امتیاز ۸  

 

حداقل امتیاز لازم از بند ۶  (مطابق جدول شماره ۵) ۵
حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۹ (به استثنای بند ۶)

تذکر: از تاريخ ۱/۱/۹۲  حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۹ (به استثنای بند ۶)  ۵ امتیاز مي‌شود.در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي ا الي ۹ از تاريخ مذكور ۱۰ امتياز خواهد بود.

 
حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای ۱ الی ۹ ۳۰

 

تبصره ۱.کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده «۱» فوق:

جهت بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر مؤسسه کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل می­شود:

  • رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه به‌عنوان رئیس کمیسیون
  • معاون دانشجویی- فرهنگی و یا عناوین مشابه (معاون فرهنگی و…) به‌عنوان دبیر کمیسیون
  • معاون آموزشی مؤسسه

4-یک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب مؤسسه

5-دبیر شورای هم اندیشی اساتید مؤسسه و در صورت عدم وجود شورای مذکور نماینده شورای فرهنگی مؤسسه.

تبصره ۲. آیین­نامه داخلی کمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات، شیوه رأی‌گیری، تعیین حدنصاب اعضای حاضر جهت تشکیل جلسات و رأی گیری و… در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین، در اولین جلسه توسط  اعضای کمیسیون تعیین می‌شود.

ماده ۲. فعالیتهای آموزشی

به مجموعه فعالیت­های عضو هیات علمی اطلاق می­گردد که وی می‌بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان، به نحوی روزآمد و موثر برای حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم بکارگیرد.

 

جدول شماره ۲- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های آموزشی

اعضای هیات علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثرامتیاز در واحد کار

یا ترم

حداکثر امتیاز در هرموضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
 

۱

رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی (تخصیص اوقات موظف تدریس در امور آموزشی و رعایت تقویم مصوب آموزشی و برنامه ریزی درسی و… مؤسسه ) ۷/. ۷ ۵
 

۲

کیفیت تدریس

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیرگروه با لحاظ نمودن نظرات اعضای هیات علمی عضو گروه (۵ امتیاز)

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط معاون آموزشی دانشکده(۵ امتیاز)

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانش آموختگان ممتاز  (۵ امتیاز)

   دانش آموخته ممتاز می بایست علاوه بر شاخص های تعریف شده در هر مؤسسه، الزاماً دارای معدل بالای ۱۶ باشد.

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانشجویان(۵ امتیاز)

توضیح: امتیازات قابل اعطابرحسب طیف امتیازات اخذ شده ازنتایج ارزیابی۰ تا ۹۹/۴  امتیاز: برای نتایج ارزیابی مابین ۱۴ تا ۹۹/۱۸ ( عددمبنا ارزشیابی درمرتبه علمی مندرج در جدول شماره ۵-  نمره ارزشیابی)

  ۶ امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین ۱۹ تا ۵/۱۹ 

  ۸ امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین ۵/۱۹ تا ۲۰ (حداقل ۶ امتیاز شرط لازم در کسب عنوان سرآمدی آموزش)

تبصره- ضوابط مربوط به کسب عنوان سرآمدی آموزش به شرح مندرج در پیوست این آئین نامه به صورت جداگانه به تأیید وزرای هر یک از وزارتین خواهد رسید.

۸ طبق جول شماره ۵
 

۳

کمیت تدریس

-کمیت تدریس برای دوره های کاردانی ۵/. امتیاز ، کارشناسی ۱ امتیاز و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای  و دکتری یا دکتری تخصصی  ۲۵/۱ امتیاز می باشد.

تبصره ۱- در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق برای مراتب علمی بالاتر از دکتری تخصصی تابع ضوابطی خواهد بود که توسط آن وزارت تعیین خواهد گردید.

توضیح : اعضای هیات علمی قطع نظر از یکسان بودن یا متفاوت بودن عنوان واحدهای درسی از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.

تبصره ۲ مؤسسه هایی که هر کدام از مقاطع را ندارند می توانند کل امتیاز را از مقاطع دیگر کسب نمایند.

تبصره ۳-  حداکثر تا ۲۰ درصد امتیازات این بند را می توان پس از کسب مجوز از مؤسسه محل خدمت از تدریس در سایر مؤسسه ها به دست آورد.

۳ ۳۰ ۸
 

۴

راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب (کارآموزی، کارورزی و… ) که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی و یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می نماید.

تبصره در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ماده (۱) بخش سوم این آئین نامه عمل خواهد شد.

3/0 ۵
 

۵

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش (نظیر دریافت لوح تقدیر ، نشان، یا عناوین مشابه) به تشخیص هیات ممیزه  و یا کسب عنوان معلم برتر با تأیید مراجع رسمی جهت انجام فعالیت آموزشی

توضیح: استفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح فقط یکبار برای کل دوره ارتقا مجازمی باشد.

۲-۵-۱- در سطح مؤسسه با تایید رئیس مؤسسه/ دانشکده ۵/. ۱
۲-۵-۲-  در سطح دانشگاه با تایید معاون آموزشی دانشگاه  

۱

 

۲

۲-۵-۳- در سطح ملی و بین‌المللی با تایید معاون آموزشی وزارت متبوع ۲ ۴
 

۶

تالیف یا تدوین کتب چاپی (بر مبنای تیراژ و نوبت چاپ) یا الکترونیکی که به عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. تبصره در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ماده (۱) بخش سوم این آئین‌نامه عمل خواهد شد. ۲-۶-۱- کتاب در سطح ملی با تایید شورای برنامه‌ریزی وزارت متبوع ۳ ۶
۲-۶-۲- کتاب در سطح مؤسسه با تایید شورای انتشارات مؤسسه و شورای برنامه‌ریزی مؤسسه یا گروه آموزشی 5/1 ۳
۲-۶-۳- جزوه در سطح مؤسسه با تایید شورای انتشارات مؤسسه و شورای برنامه‌ریزی مؤسسه یا گروه آموزشی 7/0 5/1
 

۷

ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره گیری از روشهای مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روشهای نوین آموزشی(نظیر مشاوره آموزشی، برگزاری سمینارهای آموزشی، اردوهای آموزشی، کارگاه آموزشی و عناوین مشابه) 5/0 ۲
حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۷  (مطابق جدول شماره ۵)  

۲۰

حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای ۱ الی ۷   ۴۰

 

تبصره. کسب امتیازات ماده «2» برای مشاغل موضوع ماده «۴۴» آئین نامه استخدامی هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. سایر مشاغلی که با حکم هریک از وزیران وزارتین به آن منصوب می‌شوند در زمان تصدی، فقط در سقف بار آموزشی موظف خود لازم است امتیاز کسب نمایند.

ماده ۳. فعالیتهای پژوهشی ـ فناوری

به مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطلاق می­گردد که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته‌های علمی را داشته ودرعمل قادر به رفع  نیاز جامعه وشکستن مرزهای دانش به صورت متوازن ومنطبق بر اولویت‌های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتین باشد.


جدول شماره ۳- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی- فناوری
اعضای هیات علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبرداخلی و خارجی (ISC,) مورد تایید وزارت متبوع  ( حداکثر تا ۲ گواهی چاپ مقاله علمی پژوهشی نیز قابل قبول می باشد.)

تبصره۱- امتیاز مقاله های علمی –  پژوهشی پراستناد و مقالات داغ به تایید هیات ممیزه تا ۵/۱ برابر قابل افزایش است.

تبصره ۲- امتیاز مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی محرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با تایید کمیته ممیزی منتخب وزارتین متبوع حسب مورد، تا ۲/۱ برابر قابل افزایش است.

تبصره ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد پیوست مربوطه نسبت به امتیازدهی و تعیین حداقل‌های لازم در هر گروه از مجلات و تعیین اعتبار مقالات مرتبط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- نحوه امتیازدهی به مقالاتی که اعتبار آنها هنوز تأیید نشده است،  به شرح مندرج در پیوست این آئین نامه خواهد بود.

۲ تا ۷ طبق جدول شماره ۵
۲ مقاله علمی مروری ۱ تا  ۵  

 

۳ مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف ۱ تا ۴
۴ مقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقالات یا مجلات همایش های علمی معتبر ۱ تا ۲ ۱۵
۵ خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات همایش های علمی معتبر ۵/۰ تا ۱ ۵
۶ مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله/ پایان نامه ۱ ۵
۷ تولیددانش فنی/اختراع یا اکتشاف منجربه تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تأیید مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع تا ۲۰
 

۸

گزارش‌های علمی طرح های پژوهشی و فناوری که با اجرای آن یکی از معضلات کشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سفارش دهنده/ اثر بدیع و ارزنده هنری و تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

تبصره-  امتیاز طرح‌های ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره های بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی برجسته در تامین نیازهای اساسی (در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و… )  یا تحریمی کشور به تایید کمیته ممیزی منتخب وزیر رسیده باشد تا ۵/۱ برابر قابل افزایش است. 

 

۳-۸-۱-مؤسسه

 

۱ تا ۴

 

 

 

طبق جدول شماره ۵

۳-۸-۲- استانی
یا منطقه‌ای
۲ تا ۷
۳-۸-۳- ملی ۳ تا ۱۴
۹ اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید علمی مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع تا ۱۰  

 

 

 

۱۰ ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین‌المللی ۱ تا ۲

( به ازای هر ده میلیون تومان)

۱۲
۱۱ سایر فعالیتهای فناوری (اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۲ ۵
۱۲ تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط تا ۱۵   طبق جدول شماره ۵
تألیف مجموعه کتابهای همانند دائره المعارف و… با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط تا ۳۰
۱۳ ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری با تایید هیات ممیزه ذیربط ۲ ۸  

 

۱۴ تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان ۳۰ درصد در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص هیات ممیزه ذیربط ۳ ۹
۵ ویرایش علمی کتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۲ ۱۰
داوری مقالات علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۱ ۵
۱۶ تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط ۱۰ ۲۰
۱۷ راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای یا سطح ۳ حوزه (سقف برای پایان نامه های کاربردی با ضریب 5/1 برابر که در جهت حل مشکلات کشور عمل نموده  باشد.) ۳-۱۷-۱-استاد راهنما ۵/۲  

۲۰

۳-۱۷-۲-استاد مشاور ۱
راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزه (سقف برای پایان نامه های کاربردی با ضریب 5/1 برابر که در جهت حل مشکلات کشور عمل نموده باشد.)

تبصره: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیازات این بند در ماده «۲» آموزشی محاسبه می شود.

۳-۱۷-۳-استاد راهنما ۶
 

۳-۱۷-۴-استاد مشاور

 

۲

۱۸ کرسی های نظریه پردازی

 

 

ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از کرسی های  نظریه پردازی درهمایش ها ومیزگردهای مراکز علمی، ملی وبین المللی تا ۴ ۸
در حوزه علوم انسانی ومعارف اسلامی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت متبوع ۳-۱۸-۱- نقد علمی ۲ تا ۷
۳-۱۸-۲- نوآوری ۲ تا ۷
۳-۱۸-۳- نظریه پردازی ۵ تا ۱۲ طبق جدول شماره ۵
۱۹ کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی تا ۵ ۱۰  

 

۲۰ ترجمه کتاب تخصصی با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط ۷ ۲۱
 حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۲۰

       (مطابق جدول شماره ۵)           

 

 

طبق جدول شماره ۵
حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  ۱ الی ۲۰   سقف ندارد

 

ماده ۴. فعالیتهای علمی ـ اجرایی

به مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطلاق می‌گردد که زمینه ساز تقویت و بسط بنیان­های دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم ودانش، پژوهش و فناوری و تأمین زیر ساختهای مرتبط در این حوزه‌ها می‌گردد.

 

 

جدول شماره ۴- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمیاجرایی

اعضای هیات علمی«مؤسسه»

بند موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز درهر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر  فعالیتهای اجرائی محوله ۱ ۸ ۵
۲ تدوین  کتاب (به شیوه گردآوری) تا ۵ ۱۰
۳ تدوین مجموعه مقالات تا ۲ ۵
۴ برپایی نمایشگاه های پژوهشی، فناوری ، هنری و مدیریت اجرایی برنامه های هنری ۴-۴-۱- در سطح استانی تا ۱  

۴

۴-۴-۲- در سطح ملی تا 5/1
۴-۴-۳- در سطح بین المللی تا ۲
۵ طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی (با شیوه نامه های آموزشی و پژوهشی لازم برای تدریس و تحقیق)، کتابخانه تخصصی،  شبکه تخصصی رایانه، یا واحدهای نیمه صنعتی تا ۳ ۶
 

۶

ايجاد رشته هاي جديد و به خصوص رشته های میان رشته ای و

تقویت و گسترش تحصيلات تكميلي

۱ ۴
۷ مشارکت در  طراحی ،  راه اندازی و برگزاری  کارگاههای فرهنگی تربیتی،آموزشی، پژوهشی و فناوری  ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوط و با تایید مراکز برگزارکننده ۴-۷-۱- شرکت 25/0 ۴
۴-۷-۲- تدریس 5/0 تا ۱ ۶
۴-۷-۳- طراحی
۸ تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی با تایید معاون پژوهشی و فناوری وزارت متبوع تا ۳ ۹
۹ همکاری مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، مؤسسه های عالی آموزشی و پژوهشی، شهرکها و پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان  

تا ۴

 

۱۲

۱۰ ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 5/0 تا ۱

(به ازای هر ده دانشجو)

۱۲
 

۱۱

مدیر مسئولی، سردبیری،  عضویت در هیات تحریریه نشریه های علمی معتبر و ریاست قطبهای علمی رسمی کشور تا ۴ ۱۲
 

۱۲

دبیری همایشها ۴-۱۲-۱- همایشهای علمی با تایید شورای پژوهشی مؤسسه ۱ ۱۲
۴-۱۲-۲-همایش های ملی و بین المللی با تایید معاون پژوهشی وفناوری وزارت متبوع ۲
۱۳ طراحی سئوالات آزمون سراسری با تایید سازمان سنجش و آموزش کشور/ مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی هر ۵۰ ساعت ۱ امتیاز ۵
۱۴ امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مطابق جدول شماره ۶ هر سال ۴ تا ۱۴  
۱۵ شرکت در شوراها، کمیته ها و هیاتهای رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، ستاد وزارت، سازمانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به وزارت، حوزه علمیه و فرهنگستانها  که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد. هر سال تا ۲  
۱۶  گزارش عملکرد مناسب فرهنگی- تربیتی،آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه به تأیید مقام مافوق ۲ ۱۰
حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۱۶ (مطابق جدول شماره ۵)            ۱۰
حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای ۱ الی ۱۶  ۴۰

 


 

جدول شماره ۵حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی «مؤسسه»

مرتبه قبل از ارتقا مرتبه بعد از ارتقا حداقل امتیاز لازم از ماده۱

(فرهنگی، تربیتی و اجتماعی)

حداقل امتیاز لازم ماده۲

(آموزشی)

حداقل امتیاز لازم از ماده۳

(پژوهشی و فناوری)

حداقل امتیاز لازم ماده۴
(علمی- اجرایی)
حداقل

امتیاز لازم از مجموع مواد

تعیین‌کننده

(وتویی) ۱تا۴

حداقل امتیاز کل از مجموع مواد

۱ تا ۴

بند ۶ مجموع بندها* بند ۱ بند ۲ بند ۳ مجموع بندها بند ۱ مجموع بندهای ۱ ، ۸ ، ۱۲ و بند۳-۱۸-۳ مجموع بند ها بند ۱ مجموع بندها
ارزش از ۲۰
مربی آموزشیار مربی ۵  

۵

 

۵

۱۴  

۸

 

۲۰

۱  ۳

۳

۱۰ ۳۰  

۵

 

۱۰

۶۵ ۹۰
مربی استادیار ۱۴ ۵ ۱۵ ۵۰  

۸۵

 

۱۰۰

استادیار دانشیار ۱۵ ۵ ۱۵ ۵۵  

۹۰

 

۱۱۰

دانشیار استاد ۱۶ ۵/۷ ۵/۲۲ ۶۰ ۹۵ ۱۲۰
*تذكر: از تاريخ ۱/۱/۹۲ حداقل امتياز لازم از بندهاي ۱ الي ۹ ( به استثناي بند ۶) ۵ امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي ا الي ۹ از تاريخ مذكور ۱۰ امتياز خواهد بود.
امتیاز مورد تایید کمیته منتخب ذیربط  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز مورد تایید کمیسیون تخصصی ذیربط      

 

       

 

   

 

امتیاز مورد تایید هیات ممیزه ذیربط  

 

     

 

   

 

 

 

   

 

 

 

جدول شماره ۶-  موضوع بند ۱۴ *ماده ۴ بخش اول آئین نامه

بند۴-۱۴ موضوع امتیاز
۱ رؤسای قوای سه گانه ۱۴
۲ وزرا، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۲
۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونان وزارت متبوع، مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه، اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهها و رئیس جهاد دانشگاهی ۱۰
۴ سایر مسئولان مذکور در ماده ۴۴ اصلاحی آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران ۱۰
۵ رؤسای دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، رؤسای فرهنگستانها ، دبیران شوراهای تخصصی و معاونین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونین ستادی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاهها و معاونین رئیس جهاد دانشگاهی تا ۱۰
۶ مشاوران وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشاوران معاونان «وزارتین متبوع» تا ۸ و تا ۶
۷ معاونان دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی و پژوهشی، مسئولین دفاتر و رؤسای استانی نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و رؤسای پارکهای علم و فناوری مستقل تا ۸
۸ معاونان مرکز مدیریت حوزه علمیه، معاونان پارکهای علم و فناوری مستقل، رؤسای پارکهای علم و فناوری وابسته به دانشگاهها و مدیران کل دفاتر و ادارات «وزارتین متبوع» تا ۷
۹ رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی مستقل، رؤسای مراکز رشد علم و فناوری، مدیران عامل شرکتهای دانشگاهی، معاونان پارکهای علم و فناوری وابسته به دانشگاهها و مدیران حوزه ستادی دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تا ۶
۱۰ معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به دانشکده ها تا ۵
۱۱ معاونان مدیران کل دفاتر و ادارات «وزارتین متبوع»، دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور، دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی رسمی و دبیر شورای قطبهای علمی کشور تا ۴
۱۲ سایر سمتهایی که طبق مقررات، متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر مدیران گروه های آموزشی و یا پژوهشی و پستهای ستاره دار در مجموعه پستهای سازمانی مصوب تا ۴

 

* میزان امتیاز فعالیتهای علمی ـ اجرایی بندهای ۵ تا ۱۲  توسط مقام بالاتر (صادر کننده حکم انتصاب فرد) تعیین می‌شود. همچنین امتیاز فعالیتهای علمی ـ اجرایی اعضای هیات علمی مشمول بندهای مذکور که در خارج از «مؤسسه» محل خدمت عضو هیات علمی و «وزارت» فعالیت می‌نمایند، در صورتی قابل احتساب است که با موافقت رئیس «مؤسسه» متبوع انجام شده باشد.

 

 

 

 

 

بخش دوم: مؤسسات پژوهشی

ماده ۱. فعالیتهای فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی

به مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطلاق می‌گردد که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق با قانون اساسی و ارزش­های انقلاب اسلامی درمیان خانواده دانشگاهیان بوده و نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی داشته باشد.

 

جدول شماره ۱- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های فرهنگی – تربیتی اجتماعی

اعضای هیأت علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار

یا ترم

حداکثر امتیاز در هرموضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ “تدوین کتاب، مقاله وتولید اثر بدیع و ارزنده هنری”  با رویکرد اسلامی در حوزه‌های فرهنگی تربیتی اجتماعی تا ۴  
 

۲

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیتها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله توسعه وسیاستهای متخذه توسط  شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی تا ۳
 

۳

ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشجویان یا عناوین مشابه و اعضای هیات علمی و طلاب و نهادهای فرهنگی فعال در «مؤسسه» و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ  

تا ۲

 

 

 

۴

مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی تربیتی – اجتماعی و یا عناوین مشابه برای کلیه اقشار دانشگاهی (دانشجویان، اساتید و کارکنان ) با کسب موافقت رسمی «مؤسسه» محل خدمت ۱-۴-۱- برنامه ریزی وطراحی در امور فرهنگی تربیتی اجتماعی علمی و کارورزی یا عناوین مشابه دانشجویی و اعضای هیات علمی یا طلاب و کارکنان  

تا ۲

 

 

 

 

۱-۴-۲ – مشارکت در اجرای امور فرهنگی- تربیتی – اجتماعی از جمله مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی یا عناوین مشابه جهت تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و….

 

 

 

 

 

 

۱-۴-۳- سایر فعالیتهای مرتبط ( ارائه خدمات مشاوره ای علمی، فرهنگی- تربیتی- اجتماعی وآموزشی به دانشجویان و طلاب –  حضور مستمروتاثیرگذار در مراکز دانشجویی یا عناوین مشابه اعم از کانونها، مساجد ، خوابگاهها و….) با تأیید کمیسیون تخصصی ذیربط  

 

۵ استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی ، فرهنگی ، ملی، انقلابی و صداقت و امانت‌داری با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط  

تا ۱۰

 

۱۰

 

۵

۶ کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت‌های فرهنگی و…)  

در هر مورد تا ۲

 

۸

 

 

۷ طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذیصلاح ۱ تا ۲ ۶
۸ شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی- تربیتی – اجتماعی  با ارائه گواهی معتبر ( ماده «۳» آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه ۱۷۴ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی) به ازای هر ۱۶  ساعت آموزش ۲  امتیاز ۸
حداقل امتیاز لازم از بند ۵  (مطابق جدول شماره ۵)   ۵
حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۸ (به استثنای بند ۵)

تذکر: ازتاريخ ۱/۱/۹۲ حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۸ (به استثنای بند ۵)  ۵ امتیاز می‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي ا الي ۸ از تاريخ مذكور ۱۰ امتياز خواهد بود.

 

 

 

 

۰
حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای ۱ الی ۸   ۳۰  

 


 

تبصره ۱.کمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده «۱» فوق:

جهت بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی – تربیتی- اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر موسسه کمیسیونی با ترکیب زیر تشکیل می­شود:

  • رئیس مؤسسه به‌عنوان رئیس کمیسیون
  • معاون اجرایی و یا عناوین مشابه به‌عنوان دبیر کمیسیون
  • معاون پژوهشی مؤسسه
  • یک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب مؤسسه

۱۰. دبیر شورای هم اندیشی اساتید مؤسسه

تبصره ۲. آیین نامه داخلی کمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات، شیوه رأی‌گیری، تعیین حدنصاب اعضای حاضر جهت تشکیل جلسات و رای گیری و… در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین، در اولین جلسه توسط  اعضای کمیسیون تعیین می‌شود.

ماده ۲. فعالیتهای آموزشی

به مجموعه فعالیت­های عضو هیات علمی اطلاق می­گردد که وی می‌بایست در جهت آموزش و تربیت دانشجویان، به نحوی روزآمد وموثر برای حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش وانتقال مطلوب مفاهیم بکار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۲- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی اعضای هیات علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثرامتیاز در واحد کار

یا ترم

حداکثر امتیاز در هرموضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ کیفیت تدریس

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیرگروه با لحاظ نمودن نظرات اعضای هیات علمی عضو گروه (۵ امتیاز)

   ارزیابی کیفیت تدریس توسط معاون آموزشی دانشکده(۵ امتیاز)

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانش آموختگان ممتاز  (۵ امتیاز)

 دانش آموخته ممتاز می بایست علاوه بر شاخص های تعریف شده در هر مؤسسه، الزاماً دارای معدل بالای ۱۶ باشد.

  ارزیابی کیفیت تدریس توسط دانشجویان (۵ امتیاز)

توضیح: امتیازات قابل اعطابرحسب طیف امتیازات اخذ شده ازنتایج ارزیابی

 ۰ تا ۶  امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین ۱۴ تا ۲۰ ( عدد مبنا ارزشیابی درمرتبه علمی مندرج در جدول شماره ۵-  نمره ارزشیابی)

  ۴ طبق جدول شماره ۵
۲ کمیت تدریس

-کمیت تدریس برای دوره های کاردانی ۵/. امتیاز ، کارشناسی ۱ امتیاز و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای  و دکتری یا دکتری تخصصی25/1 امتیاز می باشد.

تبصره – در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق برای مراتب علمی بالاتر از دکتری تخصصی تابع ضوابطی خواهد بود که توسط آن وزارت تعیین خواهد گردید.

۳ ۱۵  
 

۳

اهتمام ورزیدن در پرورش محقق، تعمیق روح خودباوری دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقاتی

تبصره شیوه نامه مربوطه توسط وزارتین متبوع تهیه و ابلاغ می گردد.

در سطح ملی و بین‌المللی با تایید معاون پژوهشی
وزارت متبوع
تا ۵ ۱۵  
 

۴

انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاهها و دوره های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی با تأیید معاون پژوهشی مؤسسه هر دوره ۸ ساعته 5/.

امتیاز

۱۰  

 

حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۴  (مطابق جدول شماره ۵)      
حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای ۱ الی ۴ ۱۵  

 

ماده ۳. فعالیت‌های پژوهشی- فناوری

به مجموعه فعالیت‌های عضو هیات علمی اطلاق می‌گردد که ضمن برخورداری از ویژگی هدفمندی ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و بکارگیری یافته‌های علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه وشکستن مرزهای دانش به صورت متوازن ومنطبق بر اولویت‌های مصوب تحقیقاتی و فناورانه وزارتین باشد.

 

جدول شماره ۳- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی – فناوری اعضای هیات علمی «مؤسسه»

بند موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز در هر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور محوله ۱ ۸ ۶
۲ مقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی (ISC,) مورد تایید وزارت متبوع

( حداکثر تا ۲ گواهی چاپ مقاله علمی پژوهشی نیز قابل قبول می‌باشد.)

تبصره۱- امتیاز مقاله های علمی – پژوهشی پراستناد ومقالات داغ به تایید هیات ممیزه تا ۵/۱ برابر قابل افزایش است.

تبصره ۲- امتیاز مقالات مستخرج از طرح های پژوهشی محرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با تایید کمیته ممیزی منتخب وزارتین متبوع حسب مورد، تا2/1 برابر قابل افزایش است.

تبصره ۳- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد پیوست مربوطه نسبت به امتیازدهی و تعیین حداقل های لازم در هر گروه از مجلات و تعیین اعتبار مقالات مرتبط اقدام خواهد نمود.

تبصره ۴- نحوه امتیازدهی به مقالاتی که اعتبار آنها هنوز تأیید نشده است، به شرح مندرج در پیوست این آئین نامه خواهد بود.

۲ تا ۷  

 

طبق جدول شماره ۵
۳ مقاله علمی مروری ۱ تا  ۵   طبق جدول شماره ۵
۴ مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره ‌المعارف ۱ تا ۴  
۵ مقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقالات یا مجلات همایش های علمی معتبر ۱ تا ۲ ۱۵
۶ خلاصه مقاله علمی در مجموعه مقالات همایش های علمی معتبر ۵/۰ تا ۱ ۵
۷ مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله/ پایان نامه ۱ ۵
۸ تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با تأیید مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع تا ۲۰    
 

 

۹

گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری که با اجرای آن یکی از معضلات کشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سفارش دهنده/ اثر بدیع و ارزنده هنری/ فعالیتهای علمی- میدانی برای اکتشاف (باستان شناسی و معادن و…) منضم به گزارشنامه طرح علمی و تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

تبصره- امتیاز طرح های ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره های بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی برجسته در تامین نیازهای اساسی (در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و… ) یا تحریمی کشور به تایید کمیته ممیزی منتخب وزیر رسیده باشد تا 5/1 برابر قابل افزایش است.

۳-۹-۱- موسسه ۱ تا ۴  

 

طبق جدول شماره ۵
۳-۹-۲- استانی یا منطقه ای ۲ تا ۷
۳-۹-۳- ملی ۳ تا ۱۴
 

۱۰

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید علمی مراجع ذیصلاح وزارتین متبوع تا۱۰    
۱۱ ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی ۱ تا ۲

(به ازای هر ده میلیون تومان)

۱۲  
۱۲

 

 

ارزیابی،داوری ونظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری ونوآوری باتایید شورای پژوهشی مؤسسه ۳-۱۲-۱- موسسه تا ۵/۰  

۱۲

 

 

۳-۱۲-۲- استانی یا منطقه ای تا ۵/۱
 

۳-۱۲-۳- ملی

تا ۳
۱۳ سایر فعالیتهای فناوری (اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۲ ۵
۱۴ تألیف یا تصنیف (کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود) با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط تا ۱۵   طبق جدول شماره ۵
تألیف مجموعه کتابهای همانند دایره المعارف و… با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط تا ۳۰  
۱۵ تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که حداقل به میزان ۳۰ درصد در محتوای آن اصلاح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص هیات ممیزه ذیربط ۳ ۹  

 

۱۶ ویرایش علمی کتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۲ ۱۰
داوری مقالات علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ۱ ۵
۱۷ تصحیح انتقادی کتاب معتبر با تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط ۱۰ ۲۰
۱۸ راهنمایی یا مشاوره پایان نامه های دانشجویی حاصل از واگذاری پروژه یا طرح پژوهشی در دست اجرا یا مصوب عضو هیات علمی و یا پایان نامه هایی که توسط دستگاههای اجرایی پیشنهاد و یا حمایت می شوند به دانشجویان تحصیلات تکمیلی

تبصره: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیازات این بند در ماده «۲» آموزشی محاسبه
می‌شود.

۳-۱۸-۱- پایان نامه کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای یاسطح ۳ حوزه ۵/۲ ۲۰
۳-۱۸-۲- استاد مشاور ۱
۳-۱۸-۳- پایان نامه دکتری تخصصی یا سطح ۴ حوزه ۶
۳-۱۸-۴- استاد مشاور ۲
 

 

۱۹

کرسی‌های نظریه پردازی

 

 

ارائه دستاوردهاو نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از کرسی‌های نظریه پردازی درهمایش ها و میزگردهای مراکز علمی، ملی و بین المللی  

تا ۴

 

۸

 

در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی و سایر حوزه های علوم با داوری مراجع ذیصلاح مورد تایید وزارت متبوع

 

۳-۱۹-۱- نقد علمی

 

۲ تا ۷

 

 

 

۳-۱۹-۲- نوآوری

 

۲ تا ۷

 

۳-۱۹-۳- نظریه‌پردازی

 

۵ تا ۱۲

 

 

 

طبق جدول شماره ۵

۲۰ برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن درامر پژوهش (نظیر دریافت لوح تقدیر ، نشان، یا عناوین مشابه) از مراجع رسمی جهت انجام فعالیت پژوهشی وبه عنوان پژوهشگر برتر

توضیح: استفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح فقط یکبار برای کل دوره ارتقا مجازمی باشد.

۳-۲۰-۱- در سطح مؤسسه با تایید معاون پژوهشی موسسه تا ۲ ۴
۳-۲۰-۲- در سطح ملی یا بین المللی  با تایید معاون پژوهشی وزارت متبوع  

تا ۴

 

۸

۲۱ کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین‌المللی مرتبط با حوزه تخصصی و انتخاب پژوهشگر برتر و یا استاد نمونه کشوری  

تا ۵

 

۱۰

 

 

۲۲ ترجمه کتاب تخصصی با تایید کمیسیون تخصصی ذیربط ۷ ۲۱  
حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۲۲ (مطابق جدول شماره ۵)              

 

 

 

طبق جدول شماره ۵
حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  ۱ الی ۲۲   سقف ندارد  

 

ماده ۴. فعالیتهای علمیاجرایی

به مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطلاق می­گردد که زمینه ساز تقویت و بسط بنیانهای دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوری و تامین زیر ساختهای مرتبط در این حوزه‌ها می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۴- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمیاجرایی اعضای هیات علمی«مؤسسه»

بند موضوع حداکثر امتیاز در واحد کار یا ترم حداکثر امتیاز درهر موضوع حداقل امتیاز لازم در هر دوره ارتقاء
۱ حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر  فعالیتهای اجرائی محوله ۱ ۸ ۵
۲ تدوین  کتاب (به شیوه گردآوری) تا ۵ ۱۰  

 

 

 

 

 

 

 

۳ تدوین مجموعه مقالات تا ۲ ۵
 

۴

برپایی نمایشگاه های پژوهشی، فناوری ، هنری و مدیریت اجرایی برنامه های هنری ۴-۴-۱- در سطح استانی تا ۱ ۴
 

۴-۴-۲- در سطح ملی

تا ۵/۱
۴-۴-۳- در سطح بین‌المللی تا ۲
۵ طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی (با شیوه نامه های آموزشی و پژوهشی لازم برای تدریس و تحقیق)، کتابخانه تخصصی،  شبکه تخصصی رایانه، یا واحدهای نیمه صنعتی تا ۳ ۶
 

۶

ايجاد رشته هاي جديد و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش تحصيلات تكميلي ۱ ۴
 

۷

 مشارکت در  طراحی ،  راه اندازی و برگزاری  کارگاههای فرهنگی – تربیتی،آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوط و با تایید مراکز برگزارکننده ۴-۷-۱- شرکت 25/0 ۴
۴-۷-۲- تدریس 5/0 تا ۱ ۶
۴-۷-۳- طراحی
۸ تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی با تایید معاون پژوهشی و فناوری وزارت متبوع تا ۳ ۹
۹ همکاری مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، مؤسسه‌های عالی آموزشی و پژوهشی، شهرکها و پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان تا ۴ ۱۲
۱۰ ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی    5/0 تا ۱

(به ازای هر ده دانشجو)

۱۲
۱۱ مدیر مسئولی، سردبیری،  عضویت در هیات تحریریه نشریه های علمی معتبر و ریاست قطبهای علمی رسمی کشور تا ۴ ۱۲
۱۲ دبیری همایشها ۴-۱۲-۱- همایشهای علمی با تایید شورای پژوهشی مؤسسه ۱ ۱۲
۴-۱۲-۲-همایشهای ملی و بین‌المللی با تایید معاون پژوهشی وفناوری وزارت متبوع ۲
۱۳ طراحی سئوالات آزمون سراسری با تایید سازمان سنجش و آموزش کشور/ مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی هر ۵۰ ساعت ۱ امتیاز ۵
۱۴ امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مطابق جدول شماره ۶ هر سال ۴ تا ۱۴  

 

۱۵ شرکت در شوراها، کمیته ها و هیاتهای رسمی شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، ستاد وزارت، سازمانها و مؤسسه ها و مراکز وابسته به وزارت، حوزه علمیه و فرهنگستانها  که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد. هر سال تا ۲  

 

 

 

 

۱۶

گزارش عملکرد مناسب فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه به تأیید مقام مافوق ۲ ۱۰
 حداقل امتیاز لازم از بندهای ۱ الی ۱۶ (مطابق جدول شماره ۵)  ۱۰
حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای ۱ الی ۱۶    ۴۰

 

 

جدول شماره ۵حداقل امتیازهای لازم برای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی «مؤسسه»

مرتبه قبل از ارتقا مرتبه بعد از ارتقا حداقل امتیاز لازم از ماده۱

(تربیتی- فرهنگی)

 

ماده۲

(آموزشی)

حداقل امتیاز لازم از ماده۳

(پژوهشی و فناوری)

حداقل امتیاز لازم ماده۴
(علمی- اجرایی)
 

حداقل

امتیاز لازم از مجموع مواد

تعیین کننده

(وتویی) ۱تا۴

 

حداقل امتیاز کل از مجموع مواد

۱ تا ۴

بند ۵ مجموع بندها* بند ۱ ستون ۱ بند ۲ ستون

۲

ستون

۳

مجموع ستون ها بند ۱  

مجموع بندها

 

 

 

 

ارزش از ۲۰  

بند ۱

مجموع بندهای

۳ تا ۶

مجموع بندهای

۲، ۹ ، ۱۴

و بند  ۳-۱۹-۳

 

مربی پژوهشیار

مربی  

۵

 

۵

۱۴ ۶ ۸ ۱۶ ۲۸ ۵۰  

۵

 

۱۰

۶۵ ۹۰
مربی  

استادیار

۱۴ ۶ ۱۲ ۱۲ ۳۲ ۵۰ ۶۵ ۱۰۰
 

استادیار

دانشیار ۱۵ ۶ ۱۵ ۹ ۴۰ ۵۵ ۷۰ ۱۱۰
 

دانشیار

 

استاد

۱۶ ۶ ۲۵ ۴ ۵۵ ۶۵  

۸۰

 

۱۲۰

 

* تذكر: از تاريخ ۱/۱/۹۲ حداقل امتياز لازم از بندهاي ا الي ۸ ( به استثناي بند ۵) ۵ امتياز مي‌شود. در نتيجه حداقل امتيازات لازم از مجموع بندهاي ا الي ۸ از تاريخ مذكور ۱۰ امتياز خواهد بود.

 

امتیاز مورد تایید کمیته منتخب ذیربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز مورد تایید کمیسیون تخصصی ذیربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتیاز مورد تایید هیات ممیزه ذیربط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شماره ۶-  موضوع بند ۱۴ *ماده ۴ بخش دوم آئین نامه

بند۴-۱۴ موضوع امتیاز
۱ رؤسای قوای سه‌گانه ۱۵
۲ وزرا، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۲
۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان ۱۰
۴ معاونان وزارت متبوع، مدير مركز مديريت حوزه علميه،‌اعضاي شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و رئيس جهاد دانشگاهي ۱۰
۵ ساير مسئولان مذكور در ماده ۴۴ اصلاحي آئين‌نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران(سفرا، استانداران رئيس سازمان صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران و شهردار تهران) ۱۰
۶ رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري تا ۱۰
۷ اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رؤساي فرهنگستان‌ها تا ۸
۸ معاونان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي و پژوهشي و رؤساي پارك‌هاي علم و فناوري مستقل تا ۸
۹ دبيران شوراهاي تخصصي و معاونين دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاونين ستادي نهاد مقام معظم رهبري دردانشگاه‌ها، معاونين رئيس جهاد دانشگاهي، مشاورين وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي، مسئولين دفاتر و رؤساي استاني نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، معاونان مركز مديريت حوزه علميه، مديران كل دفاتر و ادارات «وزارتين متبوع»، «معاونان پارك‌هاي علم و فناوري مستقل، رؤساي پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه‌ها و رؤساي دانشكده ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي مستقل و رؤساي مراكز رشد علم و فناوري تا ۶
۱۰ معاونان پارك‌هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه‌ها، مديران حوزه ستادي دانشگاه‌ها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشكده‌ها، پژوهشكده‌ها و واحدهاي پژوهشي، مستقل وابسته به مؤسسه و مديران عامل شركت‌هاي دانشگاهي تا ۵
۱۱ مشاوران معاونان «وزارتين متبوع» سازمان مديران كل دفاتر و ادارات«وزارتين متبوع» دبير كميسيون نشريات علمي كشور، دبير كميسيون انجمن‌هاي علمي رسمي و دبير شوراي قطب‌هاي علمي كشور تا ۴
۱۲ سایر سمتهایی که طبق مقررات، متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر مدیران گروه‌های آموزشی و یا پژوهشی و پست‌های ستاره‌دار در مجموعه پست‌های سازمانی مصوب تا ۴

 

* میزان امتیاز فعالیت­های علمی ـ اجرایی بندهای ۶ تا ۱۲ توسط مقام بالاتر (صادرکننده حکم انتصاب فرد) تعیین می‌شود.

* همچنين امتياز فعاليت‌هاي علمي‌ـ اجرايي اعضاي هيأت علمي مشمول بندهاي مذكور كه در خارج از «مؤسسه» محل خدمت عضو هيأت علمي و «وزارت» فعاليت مي‌نمايند. درصورتي قابل احتساب است كه با موافقت رئيس «مؤسسه» متبوع انجام شده باشد.

 

بخش سوم: سایر مقررات

ماده۱. ارزیابی کیفیت انجام فعالیتهای فرهنگی ـ تربیتی ـ اجتماعی، آموزشی، پژوهشی ـ فناوری و علمی ـ اجرایی اعضای هیات علمی مؤسسه جهت رسیدگی و اظهار نظر به درخواست متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی و همچنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی- آزمایشی اعضای هیات علمی مؤسسه براساس جداول این آیین نامه توسط مراجع ذیصلاح انجام می‌پذیرد. مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف این مراجع، شیوه‌نامه اجرایی و نیز سایر پیوستهای این آیین‌نامه پس از تصویب وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد ابلاغ می‌شود.

ماده ۲. با ابلاغ این آیین‌نامه کلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از این که پرونده آنان در تاریخ لازم الاجرا شدن آیین نامه در کمیته منتخب و یا کمیسیون تخصصی و یا هیات ممیزه ذیربط مورد طرح و بررسی قرارگرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیته‌ها یا کمیسیون­ها ویا هیات­های یاد شده باشد، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آیین‌نامه را در بررسی پرونده ارتقا مرتبه خویش تقاضا نمایند.

ماده ۳. این آیین نامه در سه بخش مؤسسات آموزشی با ۴ ماده و ۱۵ تبصره، مؤسسات پژوهشی با ۴ ماده و ۱۱ تبصره و سایر مقررات با ۳ ماده در جلسه ۶۷۹ مورخ 14/10/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و برای کلیه مؤسسه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین، سایر دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی کشور از تاریخ 1/6/1390 لازم‌الاجرا می‌باشد.