آئین نامه اجرائی شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه

ماده 1

در اجرای تبصره بند 3 ماده 2 «آئین نامه اجرایی طرح هم‌اندیشی استادان دانشگاه‌ها»، مصوب جلسه 192 شورای اسلامی شدن دانشگاه­ها و مراکز آموزشی (مورخه 11/12/88) در کلیه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری تأسیس شده است، «شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه» تشکیل می‌گردد.

تبصره: در ادامه این آئین نامه منظور از دبیرخانه مرکزی، «مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی» و منظور از شورا «شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه» می‌باشد.

ماده 2. ترکیب اعضاء شورا:

 1. رئیس دانشگاه
 2. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه (رئیس شورا)
 3. معاون فرهنگی دانشگاه
 4. یکی از معاونین آموزشی یا پژوهشی به انتخاب رئیس دانشگاه
 5. مسئول بسیج اساتید
 6. دبیر شورای هم‌اندیشی
 7. سه تن از اعضاء هیأت علمی به پیشنهاد دبیر و تأیید اکثریت اعضاء شورا (بندهای 5-1) که به مدت 2 سال انتخاب می­شوند.

ماده 3. وظایف شورای هم‌اندیشی استادان دانشگاه:

 1. بررسی و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی دفتر هم‌اندیشی دانشگاه
 2. تصویب اولویت‌های موضوعی نشستهای هم‌اندیشی جهت برگزاری در دانشگاه
 3. طراحی و برنامه‌ریزی جهت استفاده از ظرفیت علمی کارشناسی استادان جهت تصمیم سازی برای سطوح مختلف در مدیریت کشور
 4. سیاستگذاری، برنامه­ریزی و حمایت از ایفای نقش تربیتی استادان
 5. طراحی و برنامه­ریزی فعالیت­های فرهنگی و معرفتی ویژه استادان
 6. ایجاد تمهیدات وحمایت از برگزاری کرسی‌های آزاد اندیشی، نقد و مناظره
 7. پیگیری و اجرای مصوبات و سیاست­های دبیرخانه مرکزی
 8. نظارت و ارزیابی فعالیت­های دفتر هم‌اندیشی استادان دانشگاه
 9. بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالیانه پیشنهادی دفتر هم‌اندیشی

ماده 4. جلسات شورا:

جلسات شورای هم‌اندیشی دانشگاه حداقل هر دو ماه یکبار و جلسات فوق العاده با تقاضای دبیر یا حداقل 2 نفر از اعضا و هماهنگی با رئیس شورا برگزار می­گردد.

تبصره: دبیر می­تواند حسب موضوعات جلسه از سایر مسؤولان دانشگاه یا نهادهای فرهنگی دانشگاه (جهاد دانشگاهی و…) و یا شخصیت­ها و مسؤولان محلی(امام جمعه، استاندار، فرماندار، شهردار، مدیران کل و…) جهت حضور در شورا بدون حق رأی دعوت بعمل آورد.

ماده 5. انتخاب دبیر شورا:

دبیر شورای هم‌اندیشی از میان اعضای هیئت علمی واجد الشرایط ماده 6 به پیشنهاد مسئول نهاد، توسط شورای هم‌اندیشی دانشگاه انتخاب و به دبیرخانه مرکزی معرفی می‌گردد. حکم دبیر پس از تأیید دبیرخانه مرکزی توسط رئیس شورا صادر می­شود.

ماده 6. شرایط دبیر شورای هم‌اندیشی:

 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 2. برخوردار از حسن سابقه و حسن شهرت و حس مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌ی فرهنگی ـ دینی
 3. برخوردار از نفوذ کلام و مهارت تعامل و ارتباط با استادان
 4. توانمند در برگزاری و مدیریت جلسات هم‌اندیشی
 5. برخوردار از رتبه‌ی علمی بالاتر از حد میانگین اعضای هیئت علمی
 6. آشنا نسبت به جریانات و تحولات فرهنگی و اجتماعی
 7. عدم اشتهار به فعالیت در احزاب و گروههای سیاسی

تبصره: در راستای بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت عموم استادان در رشته‌ها و گرایش­های تخصصی موجود لازم است دبیر شورای هم‌اندیشی از میان استادان غیر گروه معارف انتخاب گردد.

ماده 7. وظایف دبیر شورای هم‌اندیشی دانشگاه:

 1. تشکیل جلسات مستمر شورای هم‌اندیشی دانشگاه به منظور بررسی و تصویب طرح‌ها و موضوعات پیشنهادی
 2. ارائه طرح‌ها و برنامه­های متنوع فرهنگی ویژه استادان به شورای هم‌اندیشی
 3. پیگیری و اجرای بخشنامه‌ها، مصوبات و دستورالعمل‌های دبیرخانه مرکزی و گزارش فصلی فعالیت­ها
 4. تعامل با سایر دفاتر هم‌اندیشی در اجرای فعالیت‌های مشترک فرهنگی و نشست‌های هم‌اندیشی
 5. پیگیری مصوبات شورای هم‌اندیشی دانشگاه
 6. جمع بندی و تنظیم دیدگاهها و پیشنهادهای استادان دانشگاه­ها و ارسال آنها به دبیرخانه مرکزی
 7. شناسایی چهره‌های برتر دانشگاه در زمینه‌های مختلف و بهره‌گیری از تخصص آنها در نشست‌های هم‌اندیشی و فعالیت­های فرهنگی
 8. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه فعالیت‌های دفتر هم‌اندیشی دانشگاه جهت تصویب در شورا

ماده 8

این آئین نامه در 8 ماده و 3 تبصره در دومین جلسه شورای سیاستگذاری هم‌اندیشی استادان در تاریخ 14/4/1389به تصویب رسید.