اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

(مصوب جلسات 322، 323 و 324، مورخ 5/11/1372 و 19/11/1372 و 3/12/1372

شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

 

مقدمه

براساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت‌ آيت‌الله خامنه‌‌اي «مدظله‌العالي» مبني بر تجديد نظردراساسنامه شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاه‌ها (موضوع مصوبه شماره 1368/دش مورخه 28/4/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له «نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها» با اين اهداف، وظايف و سازمان تشكيل مي‌شود.

ماده 1. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها كه دراين اساسنامه اختصاراً «نهاد نمايندگي» ناميده مي‌شود نهادي است كه زير نظر معظم‌له در كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌عالي به انجام وظايف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

ماده 2. اهداف

 1. توسعه و تعميق آگاهي‌ها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزش‌هاي اسلامي.
 2. ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاه‌ها و رشد فضايل اخلاقي در دانشگاهيان.
 3. رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.
 4. حمايت و هدايت فكري تشكل­هاي دانشجويي و دانشگاهي.
 5. حاكميت بخشيدن به ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرايي و علمي.
 6. مقابله با ترويج عقائد و افكار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خودباوري و استقلال فكري.
 7. تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

 

 

ماده 3. وظايف

 1. تبيين مسايل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.
 2. انجام دادن مسؤوليت‌هاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامه نماز جماعت و برپايي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.
 3. اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينه علوم و معارف اسلامي از قبيل: برگزاري گردهمايي‌ها و نشست‌هاي تخصصي، جلسات پاسخ به سؤالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليت‌هاي فوق برنامه و مانند آن.
 4. حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمايي و ارشاد فكري و اخلاقي و پاسخگويي به مسايل شرعي.
 5. هدايت تشكلها و نهادها و حركتهاي اسلامي دانشجويي و دانشگاهي و تقويت فعاليت‌هاي اسلامي در دانشگاه.
 6. مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايش‌هاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعف‌ها و نارسايي‌ها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.
 7. بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر و اقامه نماز در دانشگاه‌ها.
 8. همكاري با نهادها و مراكز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.
 9. گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر كيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملكرد آنان.
 10. تأييد رييس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه.
 11. نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزش‌هاي انقلاب در امور اداره دانشگاه‌ها، تشكلها و فعاليت‌هاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراكز هنري و ورزشي و خوابگاه‌هاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.
 12. بررسي مقررات، آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراكز آموزش‌عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزش‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي.
 13. حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.
 14. اعلام نظر كتبي درباره خلافهاي بيّن متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزش‌ها و ديدگاه­هاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مركزي نهاد، به مسؤولان ذيربط براي اصلاح.

تبصره 1. در مواردي كه اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسؤول نهاد در يكي از شوراها، هيأت‌ها يا كميته‌هاي وزارتخانه، دانشگاه يا دانشكده داشته باشد از وي براي شركت در جلسات دعوت خواهد شد.

تبصره 2.  به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيأت‌ها و كميته‌هاي تبصره 1 به اطلاع مسؤول نهاد مي‌رسد.

تبصره 3. مسؤول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذكرات خود را در هر يكي از موارد براي بررسي و اقدام لازم كتباً به رييس يا مسؤولان دانشگاه يا مراكز آموزش‌عالي اعلام مي‌دارد، در صورت عدم موافقت يا عدم اعتنا، موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي‌شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم نهايي اتخاذ شود.

 1. عضويت نماينده‌اي از نهاد در شوراي عالي برنامه‌ريزي و نماينده‌اي در هيأت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيأت‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش‌عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد.

 

 

ماده 4. اركان نهاد نمايندگي عبارتند از:

1ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري.

2ـ رياست نهاد.

3ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاه‌ها.

ماده 5. شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عالي‌ترين مرجع سياست­گذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي‌كنند.

ماده 6. رييس نهاد برترين مسؤول اجرايي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت 3 سال تعيين مي‌شود.

ماده 7. مسؤول دفتر نمايندگي در دانشگاه مسؤوليت اداره دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطه دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رييس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وي فعاليت مي‌كند.

ماده 8. نصب و عزل مسؤولان دفاتر نمايندگي در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رييس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حكم رئيس شورا صورت مي‌گيرد.

ماده 9. وظايف شوراي نمايندگان

 1. تصويب سياست‌ها و خط‌مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف قسمت­ها.
 2. پيشنهاد رييس نهاد به مقام معظم رهبري.
 3. تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارايه آن براي تصويب به مراجع ذیصلاح.
 4. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملكرد نهاد.
 5. نصب و عزل مسؤولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي رييس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد رييس نهاد و مشورت با رييس دانشگاه.
 6. تصويب تشكيلات دفاتر نمايندگي و محدوده وظايف شعب وابسته در چارچوب اساسنامه.

ماده 10. وظايف و اختيارات رئيس نهاد

 1. اداره كليه امور نهاد در چارچوب اساسنامه و مقررات.
 2. اجراي مصوبات شوراي نمايندگان.
 3. نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر و واحدها و فعاليت‌هاي جاري نهاد در دانشگاه‌ها و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي.
 4. پيشنهاد برنامه محتوايي و طرح‌هاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان.
 5. تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاه‌ها براي انجام وظايف محوله.
 6. پيشنهاد نصب و عزل مسؤولان دفاتر در دانشگاه‌ها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حكم.
 7. تهيه سياست‌ها، خط مشي‌ها، نمودار تشكيلاتي و شرح وظايف قسمتها و ارايه به شوراي نمايندگان براي تصويب.
 8. تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.
 9. نصب و عزل معاونان و مسؤولان داخلي نهاد.
 10. تشكيل شورايي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي محتوايي نهاد.
 11. جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسؤوليت‌ها در نهاد نمايندگي.

تبصره. با تصويب شوراي نمايندگان، رييس نهاد مي‌تواند برخي از وظايف دفاتر نمايندگي را به طور متمركز اجرا كند.

ماده 11. هيأت رييسه دانشگاه با حضور مسؤول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تأمين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چارچوب امكانات دانشگاه، تصميم‌گيري و اقدام مي‌كند.

ماده 12. بودجه نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجه كل كشور پيش بيني مي‌شود و دفتر نمايندگي مي‌تواند علاوه بر اعتباراتي كه از نهاد نمايندگي دريافت مي‌كند، از بودجه‌اي كه در رديف راجع به مسايل فرهنگي، همه ساله در بودجه دانشگاه منظور مي‌شود استفاده كند.

تبصره. اجراي اين اساسنامه براي دانشگاه‌هاي غير دولتي موكول به تهيه متمم جداگانه‌اي براي اين قبيل مؤسسات و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

ماده 13. اين اساسنامه در 13 ماده و 5 تبصره در تاريخ 3/12/1372 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است كه بند 15ماده 3 آن در جلسه 374 مورخ 25/2/1375 تكميل شد.