آئين نامه شوراى صنفى – رفاهی دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالى – 1401

مقدمه

به منظور ضابطه‌مند کردن و نهادینه شدن مشارکت دانشجویان در زمينه‌ي برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای امور صنفي ـ رفاهي دانشجویان، بهبود وضعیت امور صنفي ـ رفاهي، تعامل میان دانشجویان و مسئولان دانشگاه در راستاي انعكاس ديدگاه‌هاي طرفين به يكديگر، افزایش آگاهی ایشان به حقوق و مسئولیت‌های صنفي ـ رفاهي و تقویت نقش دانشجویان در توسعه فعالیت‌های صنفي ـ رفاهي، شوراهای صنفي ـ رفاهي دانشجویی واحدهای دانشگاهی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور بر اساس مفاد این آيين‌نامه تشکیل می‌شود.

 

الف. تعاريف

ماده1  اصطلاحات زير در معاني مربوطه به كار مي‌رود:

1-1-       امور صنفي ـ رفاهي: به مجموعه‌اي از امور مرتبط با دانشجو در محدوده فضاهاي دانشگاهي، به شرح ذيل اطلاق مي‌شود:

 • امور تغذيه؛
 • امور خوابگاه‌ها و اسكان دانشجویان؛
 • مسائل مربوط به فروشگاه‌هاي دانشجويي؛
 • امکانات و تجهیزات کتابخانه‌ها و سالن‌های مطالعه؛
 • خدمات رایانه‌ای، چاپ و تكثير؛
 • بیمه حوادث دانشجویی؛
 • هميار دانشجو؛
 • وام‌های دانشجویی و نحوه‌ی توزیع و تخصيص آن‌ها؛
 • حمل و نقل دانشجویان؛
 • امور کمک آموزشی و تجهیزات آموزشی؛
 • امکانات بهداشتی و درمانی دانشجویان و وضعیت بهداشت عمومی؛
 • امکانات ورزشی و تربيت بدني دانشجويان؛
 • سازمان: سازمان امور دانشجويان؛
 • موسسه: دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقل تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
 • فضاهاي دانشگاهي: تمامي اماکن، فضاها و محيط‌هاي دانشگاهي؛
 • واحد دانشگاهي: دانشكده‌ و خوابگاه‌(سرای دانشجویی) هر يك از دانشگاه‌ها؛
 • شوراي واحد (شورای صنفي ـ رفاهي دانشجويان واحد): مجموعه‌اي متشكل از نمايندگان منتخب دانشجويان هر واحد دانشگاهي است كه در چارچوب مقررات موضوع اين آيين‌نامه و شیوه‌نامه‌ی اجرایی آن انتخاب می‌شوند؛
 • شورای هماهنگی امور مشترک (‌شورای هماهنگی امور صنفي ـ رفاهي مشترک): شورايي متشكل از شوراهاي واحد موسسه؛
 • هیات نظارت موسسه: هیات نظارت بر شورای واحدها و شورای هماهنگی امور صنفي ـ رفاهي مشترک در هر موسسه؛
 • هیات مرکزی نظارت: هیات مركزي نظارت بر شوراهای صنفي ـ رفاهي دانشجویی مستقر در سازمان.

 

ب. اهداف

ماده 2- اهداف شوراهای صنفي ـ رفاهي به شرح زیر می‌باشد:

2-1-       ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسوولان موسسه و تقویت فضای همکاری و تعامل با هدف بهبود وضعیت امور صنفي ـ رفاهي دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب‌ و شايسته برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان از منظر صنفي ـ رفاهي؛

2-2-       تقويت ارزش‌هايي چون روحيه خودباوري و اعتماد به نفس، تعاون و كار جمعي و مشاركت قانونمند در میان دانشجویان با رویکرد پیگیری مشکلات صنفي ـ رفاهي دانشجویان موسسه؛

2-3-       ایجاد بستر مهارت‌افزایی، تجربه‌اندوزي و آشنايي بيشتر دانشجويان با واقعیات، مشکلات و چگونگي اداره امور صنفي ـ رفاهي در موسسات؛

2-4-       افزایش نقش مشورتي دانشجويان در مراحل برنامه‌ريزي و اجراي فعاليت‌هاي مرتبط با امور صنفي ـ رفاهي دانشجويی؛

2-5-       بهره‌مندي موسسه از ظرفيت‌هاي خلاق دانشجويي در راستاي بهبود ارائه خدمات به دانشجويان؛

2-6-       تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات صنفي ـ رفاهي از طریق تعامل با مسوولان اجرايي و مجاری قانونی؛

2-7-       افزايش آگاهي دانشجويان نسبت به حقوق و مسئولیت های صنفي ـ رفاهي خود.

تبصره: شوراهاي صنفي ـ رفاهي صرفا در امور صنفی و رفاهی همان واحد دانشگاهی فعالیت می‌کنند و ورود به حوزه‌ی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور آموزشی و پژوهشی و نیز فعالیت در امور فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی و علمی، بر عهده سایر مجموعه‌های مرتبط خواهد بود.

 

ج. اركان و تشكيلات

ماده 3- شوراي واحد: هر واحد دانشگاهي داراي يك شوراي صنفي ـ رفاهي است كه اعضاي آن از طریق انتخابات به مدت يك سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره 1: شورای خوابگاه خواهران و برادران می‌بایست به صورت مجزا تشکیل شود.

تبصره ۲: هر مجتمع خوابگاهی یک واحد دانشگاهی محسوب می‌شود. در خوابگاه‌های پراکنده، تشخیص روش انتخاب شورای صنفی به صورت مستقل یا به صورت متمرکز به پیشنهاد معاون دانشجویی و تصویب هیات نظارت موسسه می‌باشد.

ماده 4- اعضاي منتخب شوراي هر واحد، در اولين جلسه رسمي، يك نفر را با كسب اكثريت مطلق آرا (نصف به علاوه يك کلیه اعضای منتخب شورای واحد) به عنوان دبير انتخاب مي‌نمايند، كه وظيفه مديريت شوراي واحد و امضاي مكاتبات را بر عهده دارد.

ماده 5- دبير شوراي واحد مي‌تواند در یک مقطع تحصیلی به صورت متناوب یا متوالی، حداکثر به مدت دو دوره، به عنوان دبير فعاليت نمايد.

تبصره 1: حکم دبیر شورای واحد توسط معاون دانشجویی موسسه برای یک سال صادر می‌شود.

تبصره 2: بررسی و قبول استعفای اعضای شوراي واحد با رای حداقل نصف به علاوه‌ی یک اعضای شورای واحد، امکان‌پذیر است.

ماده 6- شورای هماهنگی امور مشترک: شورایی متشكل از دبيران منتخب شوراهاي واحدهای موسسه است که به تناسب تعداد واحدهای هر موسسه،‌ سه تا هفت نفر از میان دبیران شورای واحدها با کسب اکثریت نسبی آرای کلیه دبیران شورای واحدها، به عنوان اعضای شورای هماهنگی امور مشترک به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و در اولين جلسه رسمي يك نفر را با كسب اكثريت آرا (نصف به علاوه يك کلیه دبیران) به عنوان دبیر شورا (‌با احصاي وظایف) انتخاب مي‌نمايند.

تبصره 1: به منظور تسهیل ايجاد بسترهای نقش‌آفرینی اجتماعی بانوان و همچنین انتقال بدون واسطه‌ی مسائل و مشکلات صنفي ـ رفاهي دانشجویان دختر به ارکان مدیریتی موسسه، حداقل  از اعضای شورای هماهنگی امور صنفي ـ رفاهي مشترک، از میان بانوان منتخب شوراهای واحدها انتخاب می‌شوند و در صورت نداشتن این تعداد در میان منتخبان واحدها، معاون دانشجویی از دانشجویان دختر واجد صلاحيت اخلاقي و علمي برای عضویت در شورای هماهنگی امور صنفي ـ رفاهي مشترک انتخاب می‌نماید. (‌در موسسات تک‌جنسیتی این تبصره موضوعیت ندارد).

تبصره 2: جلسات شوراي هماهنگي امور مشترك، با حضور معاون دانشجویی در محل معاونت دانشجویی برگزار می‌شود و مصوبات آن با تایید معاون دانشجویی قابل اجرا است.

تبصره 3: حکم دبیر شورای هماهنگی امور مشترک از سوی معاون دانشجویی موسسه برای یک سال صادر می‌شود.

 

ماده ۷- هیات نظارت موسسه: مرجع نظارت بر فعالیت­ها و رسیدگی به کلیه امور و تخلفات مربوط به شوراهای واحدها و شوراهای هماهنگی امور مشترک دانشجویان در سطح موسسه، هیات نظارت است که متشکل از افراد ذیل می‌باشد:

 

 • معاون دانشجویی موسسه (رییس هیات)؛
 • رييس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه یا نماینده‌ي وی؛
 • مدير امور دانشجويي موسسه (‌دبیر هیات)؛
 • مدیر امور فرهنگی موسسه؛
 • دو تن از نمایندگان شورای هماهنگی امور مشترک موسسه؛

تبصره: جلسات هیات نظارت موسسه حداقل هر سه ماه يك بار تشكيل مي­شود و با حضور   اعضا، رسمي و مصوبات آن با راي نصف به علاوه‌ي یک حاضران، معتبر است.

ماده ۸- شورای نظارت موسسه می‌تواند به پیشنهاد هر یک از معاونان و با تایید رييس موسسه، انجام برخي از امور اجرايي مرتبط با مسائل صنفي ـ رفاهي دانشجويان را تا هر زماني كه صلاح مي‌داند به شوراي صنفي تفويض نمايد.

ماده ۹- هیات مرکزی نظارت: مرجع تفسير این آیین‌نامه، تهيه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آيين‌نامه، تجديد نظر بر آرا و نظارت بر عملكرد هیات نظارت موسسه، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در مورد شوراهاي صنفي ـ رفاهي، هیات مرکزی نظارت است كه با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:

 • معاون وزير و رييس سازمان (رییس هیات)؛
 • معاون امور دانشجويان داخل سازمان (نايب رييس هیات)؛
 • رييس صندوق رفاه دانشجويان؛
 • مدير كل امور دانشجويان داخل (دبیر هیات)؛
 • مديركل امور فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري؛
 • دو نفر از معاونان دانشجويي موسسات به انتخاب رييس سازمان؛
 • دو نفر از نمایندگان شوراهای هماهنگی امور مشترک موسسات به انتخاب رییس سازمان.

تبصره 1: جلسات هیات مرکزی نظارت با حضور رييس يا نايب رييس و دبير، با نصف به علاوه يك كل اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات اخذ شده با رای نصف به علاوه یک اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 2: اعضاي رديف هاي 6 و 7 براي مدت یک سال با حكم رييس هیات مرکزی نظارت منصوب مي‌شوند و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است.

 

د. وظایف و اختیارات

ماده ۱۰- وظايف و اختیارات شورای واحد:

 • پيگيري امور صنفي ـ رفاهي دانشجويان واحد مربوطه، شناسايي مشكلات و ارائه پيشنهاد و راهكارهاي اصلاحي به مسئولان ذي‌ربط واحد / شورای هماهنگی امور مشترک (‌حسب موضوع)؛
 • تعامل سازنده با مدیران واحد و انعکاس برنامه‌ها و دیدگاه‌های مسئولان موسسه برای بهبود امور صنفي ـ رفاهي به دانشجویان.
 • همكاري با كميته اجرايي (طبق شيوه‌نامه اجرايي) در مراحل اجرايي برگزاري انتخابات؛
 • ارائه گزارش عملكرد برای هر نیمسال به شوراي نظارت موسسه؛
 • برگزاری منظم جلسات شورای واحد و تنظیم صورتجلسات؛
 • همکاری در نظارت بر امور صنفي ـ رفاهي واحد؛
 • تنظیم شیوه‌نامه‌ي نحوه‌ي اداره‌ی جلسات داخلی شورای واحد.

 

ماده ۱۱- وظايف و اختیارات شورای هماهنگی امور مشترک:

 • تشویق دانشجویان به حضور داوطلبانه در فعالیت‌های صنفي ـ رفاهي؛
 • شناسايي و پیگیری امور صنفي ـ رفاهي مشترک دانشجويان و ارائه پيشنهاد و راهكارهای اصلاحی به مسئولان ذي‌ربط موسسه؛
 • نظارت برحسن اجرای امور صنفی ـ رفاهی مشترک موسسه؛
 • تهيه و تدوين شرح وظايف داخلي شورای هماهنگی امور مشترک منطبق بر موارد ذکر شده در این آيين‌نامه با تاييد هيات نظارت موسسه؛
 • ارائه گزارش فصلی وضعیت امور صنفي ـ رفاهي مشترک دانشجویان موسسه به شورای نظارت؛
 • همکاری و مشارکت در برگزاری انتخابات توسط کمیته‌ی اجرایی انتخابات؛
 • ارزیابی عملکرد امور صنفي ـ رفاهي مشترک؛
 • تعامل سازنده با مدیران موسسه و انعکاس برنامه‌ها و دیدگاه‌های آنان برای بهبود امور صنفی ـ رفاهی مشترک به دانشجویان؛
 • رسيدگي به اختلافات داخلی اعضای شورای هماهنگی امور مشترک؛
 • برگزاری جلسه با معاونت‌های ذی‌ربط در موسسه به منظور آشناسازی و آگاهی‌بخشی دانشجویان با ابعاد مختلف مدیریتی موسسه.

 

ماده ۱۲- بودجه مورد نیاز برنامه‌های شورای هماهنگی امور مشترک که اجرای آن مستلزم هزینه مي‌باشد با تایید اصل برنامه توسط معاون دانشجویی در چارچوب این آیین‌نامه، از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی وفق مقررات تامین می‌شود.

تبصره: بودجه‌ی شورای واحد با تایید اصل برنامه توسط معاون دانشجویی از طرف واحد مربوطه در چارچوب این آيين‌نامه و از ردیف اعتبارات دانشجویی و رفاهی وفق مقررات تامین می‌شود.

 

ماده ۱۳- وظايف و اختیارات هیات نظارت موسسه:

 • نظارت بر عملكرد شورای واحدها و شوراهای هماهنگی امور مشترک در موسسه؛
 • بررسی پیشنهادهای شورای هماهنگی امور مشترک و رسیدگی به شکایات آن؛
 • نظارت و ارزيابي فعال و مستمر در چگونگي اجراي تصمیمات شورای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک موسسه، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
 • ارائه گزارش سالانه فعالیت شورای هماهنگی امور مشترک موسسه و انعكاس نتایج به شورای مرکزی نظارت؛
 • نظارت بر برگزاری انتخابات شورای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک؛
 • تصمیم­گیری در خصوص مسائل و مشکلات احتمالی پیش­بینی نشده فرآیند انتخابات؛
 • تایید صلاحیت اعضای کمیته اجرایی انتخابات؛
 • رسیدگی به تخلفات انتخابات شوراهای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک؛
 • رسیدگی به تخلفات شورای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک؛
 • رسیدگی به تخلفات اعضای شوراهای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک؛ تخلفات مرتبط با فعالیت‌های تعیین شده در این آیین‌نامه و شیوه‌نامه؛
 • رسیدگی به شکایت از اعضای شورای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک مرتبط با وظایف مصرح در آيين‌نامه و شیوه‌نامه؛
 • رسیدگی به شکایت از عملکرد شوراهای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک مرتبط با وظایف مصرح در آيين‌نامه و شیوه‌نامه؛

تبصره: رسیدگی به تخلفات توسط هیات نظارت موسسه، نافی صلاحیت شورای انضباطی در رسیدگی به تخلفات مرتبط نمی‌باشد.

 • تعلیق و انحلال شورای واحد و شورای هماهنگی امور مشترک مطابق با آيين‌نامه و شیوه‌نامه.

ماده ۱۴– انجام امور زیر از سوی شوراهای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک و اعضای آن‌ها ممنوع است:

14-1- مصاديق تخلفات اعضاي شورا، مصاديق و مواد مندرج در شيوه‌نامه اجرايي آيين‌نامه انضباطي دانشجويان است كه در صورت احراز و صدور حكم قطعي از سوي كميته انضباطي موسسه، حسب مورد و با رعايت اصل تناسب، شوراي نظارت بر اساس ماده 15 عمل مي‌كند. علاوه بر تخلفات شيوه­نامه مزبور، تشخيص و تصميم­گيري در خصوص موارد ذيل نيز به عنوان تخلف در صلاحيت هيات نظارت است:

14-1-1- از دست دادن شرايط مقرر در ماده 17 اين آيين­نامه يا كشف عدم وجود شرايط از ابتدا؛

14-1-2- هر گونه تقلب، جابجايي راي و اعمال روابط ناسالم در فرآيند انتخابات؛

14-2- تخلفات شورا از قرار ذيل است كه حسب مورد و با رعايت اصل تناسب ماده 15 اعمال می‌شود؛

14-2-1- انجام اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر؛

14-2-2- ورود به موضوعات خارج از موارد مقرر در ماده 1 اين آيين­نامه؛

14-2-3- نقض آزادي­هاي مشروع و مصرح اشخاص در قانون اساسي يا ايراد تهمت، افترا، اهانت، نشر اكاذيب، ترويج و تبليغ احزاب و گروه­هاي غيرقانوني و معاندت با اصول قانون اساسي؛

ماده ۱۵– هیات نظارت موسسه، پس از رسیدگی به شکایات و تخلفات شوراهای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترك و اعضای آن‌ها حسب مورد یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

 1. تذکر شفاهی
 2. تذکر کتبی
 3. سلب عضویت
 4. محرومیت از انتخاب مجدد
 5. تعلیق
 6. انحلال

تبصره: آراي مربوط به بندهای ۳ به بعد، قابل تجدیدنظرخواهی در هیات نظارت مرکزی می‌باشد.

ماده 16- وظايف و اختیارات شورای مرکزی نظارت:

 • نظارت بر عملكرد شوراهای واحدها، شورای هماهنگی امور مشترک موسسه و هیات نظارت موسسه، در خصوص اجراي مفاد آيين‌نامه‌ی شورای صنفي ـ رفاهي و شیوه‌نامه‌ی اجرایی؛
 • تجدیدنظر در آرای هیات نظارت موسسه؛
 • بررسی تصمیمات، نظرات و پیشنهادات و مصوبات هیات نظارت موسسه؛
 • رسیدگی به شکایات شورای هماهنگی امور مشترک در خصوص عدم اجرای صحیح آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تاييد هيات نظارت موسسه؛
 • پیشنهاد اصلاح آيين‌نامه شوراي صنفي ـ رفاهي دانشجويان؛
 • تفسیر مواد آيين‌نامه و شیوه‌نامه شوراهاي صنفي ـ رفاهي دانشجويي؛
 • تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه و تهیه و تنظیم سایر دستورالعمل‌ها و فرايندهاي مرتبط با شوراي صنفي ـ رفاهي دانشجويان؛
 • اعلام نظر در خصوص مواردی که در شیوه‌نامه‌ی شورای صنفي ـ رفاهي پیش‌بینی نشده است.

 

ه. انتخابات

ماده 17- تمامی دانشجویان موسسه که دارای شرایط ذیل باشند، می‌توانند داوطلب عضویت در شورای واحد شوند:

 • التزام عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و قوانین موضوعه‌ی کشور
 • گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی؛
 • ثبت‌نام آموزشی و اخذ واحد در نیمسال تحصیلی برگزاری انتخابات؛
 • نداشتن حکم محکومیت قطعی در شورای انضباطی یا محکومیت کیفری موثر؛
 • عدم اشتهار به ارتکاب اعمال و رفتار مغایر با مقررات موسسه یا شئون اخلاقی و رفتاری دانشجویی و عدم اشتهار به مشکلات روان‌شناختي به تایید مراجع ذیصلاح؛
 • دارا بودن حداقل معدل کل 14 برای دانشجویان مقاطع كارداني و کارشناسی، 15 برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای و 17 برای دانشجویان مقطع دکتری؛
 • عدم مشروط در نیمسال پیشین و یا نداشتن دو نیمسال مشروطی غیرمتوالی؛
 • عدم عضویت در شورای مرکزی تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی ـ هنری و انجمن‌های علمی دارای مجوز در موسسه؛
 • مدت باقی‌مانده از دوران تحصیل با احتساب نيمسالي که در آن انتخابات برگزار می‌شود، کمتر از دو نيمسال نباشد.

تبصره ۱: دانشجویان مهمان موقت امکان داوطلب شدن برای انتخابات شورای واحد را ندارند.

تبصره ۲: دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از ابتدای ورود به موسسه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

تبصره ۳: در صورت هرگونه محکومیت قطعی عضو شورای صنفي ـ رفاهي در شورای انضباطی یا محاکم کیفری و مراجع قضایی، عضویت وی لغو می‌شود.

ماده 18- انتخابات شورای واحد با مشارکت حداقل ۲۰ درصد از کل دانشجویان واجد شرایط واحد، رسمیت می‌یابد و ملاک انتخاب داوطلبان کسب اکثریت نسبی آرا است.

تبصره ۱: در صورت عدم تحقق مشارکت ۲۰ درصدی، انتخابات دور دوم با در نظرگرفتن شرط ۲۰ درصد مشارکت رسمیت داشته و کسب اکثریت نسبی آرای ماخوذه ملاک انتخاب داوطلبان خواهد بود.

تبصره ۲: دور دوم انتخابات حداکثر تا دو هفته بعد از انتخابات مرحله‌ی اول برگزار خواهد شد.

تبصره 3: در صورت به حد نصاب نرسیدن مشارکت در دور دوم، انتخابات بعدی شورای واحد، در موعد قانونی بعدی برگزار می‌شود.

ماده 19- انتخابات شورای واحدها در فرصت یک‌ماهه اردیبهشت‌ماه یا آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

ماده 20- برگزاري انتخابات شورای واحدها بر عهده كميته اجرايي انتخابات مي‌باشد كه مطابق شیوه‌نامه تشكيل خواهد شد.

تبصره: در صورت عدم برگزاری انتخابات توسط کمیته‌ي اجرایی در زمان مقرر و مطابق با شیوه‌نامه، با مجوز هیات نظارت موسسه، معاون دانشجویی می‌تواند نسبت به برگزاری انتخابات به شرحی که در شیوه‌نامه خواهد آمد، اقدام نماید.

ماده 21- به منظور نظارت بر حسن اجراي انتخابات شورای واحدها، كميته نظارت بر انتخابات، زیر نظر هیات نظارت موسسه مطابق شیوه‌نامه تشكيل می‌شود.

و. نظارت و مرجع رسيدگي به تخلفات

ماده 22- هیات نظارت موسسه: مرجع نظارت بر فعالیت­ها و رسیدگی به کلیه امور و تخلفات مربوط به شوراهای واحدها و شوراهای هماهنگی امور مشترک دانشجویان در سطح موسسه، هیات نظارت موسسه است.

ماده 23- معاون دانشجويي موسسه به عنوان رييس هیات نظارت، وظيفه نظارت بر فعالیت‌های شورای واحدها و شورای هماهنگی امور مشترک را بر عهده داشته و در صورت احراز تخلف، پرونده را جهت تصميم‌گيري در شوراي نظارت ارائه می‌نماید. هیات نظارت حداكثر ظرف مدت يك ماه، در خصوص پرونده اظهار­نظر خواهد نمود.

ماده 24- در صورتي كه هیات نظارت موسسه، حكم به انحلال شوراي واحد و یا شورای هماهنگی امور مشترک دهد، معاون دانشجويي موظف است كليه مدارك را به همراه گزارش كامل به هیات مركزي نظارت ارسال و در صورت عدم درخواست تجدید­نظر طي دو هفته از سوی شورای منحل شده، در اولین موعد قانونی برگزاری انتخابات، نسبت به برگزاری انتخابات مجدد اقدام نماید.

ماده 25- هیات مرکزی نظارت: مرجع تفسير این آیین‌نامه، تهيه و ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي آيين‌نامه، تجديد نظر در آراي هیات نظارت موسسه، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي در مورد شوراهاي صنفي ـ رفاهي، هیات مرکزی نظارت است.

ماده 26- هیات مرکزی نظارت موظف است حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت شكايات، نسبت به رسيدگي به آن‌ها اقدام نمايد. رای هیات مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 27– تشریفات و فرایند رسیدگی به شکایات و تخلفات در هیات نظارت و هیات مرکزی نظارت در شیوه‌نامه‌ی اجرایی این آيين‌نامه مشخص می‌شود.

ماده ۲۸- مسووليت حسن اجراي اين آئين‌نامه و شیوه‌نامه اجرايي آن در هر موسسه بر عهده رييس موسسه مي‌باشد.

ماده ۲۹- شیوه‌نامه اجرايي اين آيين‌نامه، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه توسط سازمان امور دانشجویان تدوين و ابلاغ می‌شود.

ماده ۳۰- آئين‌نامه در 30 ماده و 22 تبصره در تاریخ 8/9/1401 به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا بوده و کلیه‌ی آيين‌نامه‌های قبلی ملغی می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *