آئین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

آئین نامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان

(مصوب جلسه 488 مورخ 15/8/1380شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده 1. تعاریف:

الف) «اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان» مجمعی است قابل اطلاق بر هر یک از:

  1. تشکلهای اسلامی دانشجویان.
  2. تشکلهای اسلامی اعضای علمی.

که در چارچوب آئین‌نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان در دانشگاهها فعالیت می‌نمایند و به اختصار در این آئین‌نامه «اتحادیه» نامیده می‌شوند.

ب) «عضو» هر یک از تشکلهای اسلامی وابسته به اتحادیه در حکم یک عضو محسوب می­شوند.

ماده 2. اهداف­:

– تلاش جمعی برای نیل به وحدت، هماهنگی وانسجام در میان تشکلهای عضو.

– تعمیق نگرش اسلامی، علایق ملی و مردم‌سالاری دینی.

– بهره‌گیری بهینه از توانمندی اعضای اتحادیه در راستای آئین و میثاق مشترک و منافع ملی.

– تقویت روحیه اخلاق جمعی و بنیان­های اعتقادی اعضای اتحادیه.

– برقراری ارتباط سازنده با تشکلهای دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در چارچوب منافع نظام اسلامی.

– تقویت بنیان­های مشارکت، رقابت و قانون­گرایی.

ماده 3.

تشکلهای اسلامی دانشجویی با عضویت حداقل 20 تشکل و تشکلهای اسلامی اعضای هیات علمی با عضویت حداقل 8 تشکل می­توانند اتحادیه‌ای را تشکیل داده و از هیات نظارت مرکزی ذیربط پروانه فعالیت در داخل دانشگاه دریافت نمایند.

تبصره 1. مرجع موافقت با تشکیل اتحادیه­ای متشکل ازتشکلهای اسلامی دانشگاهیان دو یا سه دستگاه هیات نظارت مرکزی مشترک دستگاههای فوق است که برای تایید حد نصاب مذکور در ماده 3 تصمیم­گیری خواهد کرد.

تبصره 2. چنانچه اتحادیه­ای بخواهد فعالیتی در یکی ازواحدهای دانشگاهی عضو انجام دهد باید از طریق واحد عضو از هیات نظارت آن دانشگاه مجوز لازم را اخذ نماید.

تبصره 3. تشکیل عضو یک اتحادیه در آنِ واحد نمی­تواند در اتحادیه دیگر عضو باشد.

ماده 4- رئوس اصلی و ساختار اساسنامه اتحادیه­:

رعایت موارد زیر در تدوین محتوا و ساختار اساسنامه ازسوی اتحادیه لازم است­:

1ـ4. مبتنی بودن فعالیت­های اتحادیه بر اهداف مندرج در ماده 2

2ـ4. مبتنی بودن فعالیت­های اتحادیه بر آرای اعضاء.

3ـ4. معرفی ارکان اتحادیه و تشکیلات زیر مجموعه آن و نحوه ارتباط اتحادیه با زیر مجموعه.

4ـ4. شرح وظایف ارکان اتحادیه.

5ـ4. چگونگی تشکیل جلسات، حد نصاب رسمیت آنها و اخذ تصمیم.

6ـ4. شرایط عضویت، نحوه عضوگیری و خروج اعضاء از اتحادیه.

7ـ4. اعلام کتبی التزام به قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه، قوانین موضوعه کشور و آئین‌نامه‌های مصوب.

8ـ4. نحوه انحلال اتحادیه.

9ـ4. چگونگی برگزاری انتخابات در مرتبه اول و سایر دوره‌ها و همچنین تجدید انتخابات در صورت صدور رای ابطال انتخابات.

10ـ4. تعیین مرجع پاسخگو به مراجع قانونی در مقابل عملکرد و فعالیت­های اتحادیه.

11ـ4. نحوه تغییر در اساسنامه اتحادیه.

12ـ4. اعلام عمومی ترازنامه مالی اتحادیه و نحوه تصویب آن.

تبصره. اتحادیه­های موجود از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، یک سال فرصت دارند نسبت به تطبیق اساسنامه خود با مفاد این آئین­نامه اقدام نمایند.

ماده 5. کلیه فعالیت­های خارج از دانشگاه هر اتحادیه باید بر اساس قوانین و مقررات عمومی کشور باشد.

ماده 6. مرجع تصویب دستورالعمل‌های اجرائی این آئین­نامه از قبیل مراحل اخذ مجوز، رسیدگی به تخلفات و… هیات­های نظارت مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *