ضوابط كلي فعاليت كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

ضوابط كلي فعاليت كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي

(مصوب 165 جلسه مورخ 30/6/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

مقدمه

به منظور حمايت، هدايت و پاسخگويي به نيازهاي متنوع فرهنگي دانشجويان، و زمينه‌سازي براي رشد و شكوفايي خلاقيت‌ها و سامان‌دهي خواسته‌ها و تلاش‌هاي خودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي آنان با هدف نيل به ارزش‌هاي متعالي اسلامي ـ ايراني، كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان براساس ضوابط زير در كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور تشكيل شده و به فعاليت مي‌پردازند.

ماده 1. كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان منحصراً در زمينه‌هاي ديني و مذهبي، ادبي و هنري، فرهنگي و اجتماعي مطابق اساسنامه كانون فعاليت مي‌كنند.

ماده 2. براي برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي بين كانون‌هاي فرهنگي دانشگاه در ابعاد مختلف و تسهيل ارتباط كانون‌ها با ساير نهادهاي دانشگاه، شوراي هماهنگي كانون‌هاي فرهنگي دانشگاه متشكل  از مديركل امور فرهنگي دانشگاه، نماينده مسئول نهاد و منتخبان دبيران كانون‌هاي فرهنگي دانشگاه به رياست مديركل امور فرهنگي دانشگاه تشكيل مي‌شود.

ماده 3. برنامه‌هاي كانون‌ها پس از تصويب شوراي فرهنگي دانشگاه قابل اجرا است.

ماده 4. علاوه بر شرايطي كه آيين‌نامه اجرايي براي اساسنامه كانون مقر مي‌كند، بايد در اساسنامه كانون به موارد زير تصريح گردد:

الف) فعاليت كانون به گونه‌اي خواهد بود كه حاكميت ملي، تماميت ارضي و وحدت و هويت ملي ايران اسلامي را تحكيم خواهد كرد؛

ب) فعاليت كانون به گونه‌اي خواهد بود كه نتيجه آن تقويت ارزش‌هاي فرهنگي ايراني ـ اسلامي باشد؛

ج) فعاليت كانون به گونه‌اي خواهد بود كه با وظايف ساير نهادها، شوراها، انجمن‌ها، تشكل‌ها و نشريات سياسي دانشجويي و هيأت علمي دانشگاه تزاحم نداشته باشد؛

ماده 5. عضو شوراي مركزي كانون نبايد عضو مؤثر يا دبير، نشريات سياسي دانشجويي، تشكل‌هاي اسلامي، شوراهاي صنفي دانشجويان، انجمن‌هاي علمي و مسئول بسيج دانشجويي يا عضو شوراي مركزي ساير كانون‌ها باشد.

ماده 6. صدور مجوز فعاليت كانون‌ها برعهده شوراي فرهنگي دانشگاه است.

ماده 7. با هدف نظارت بر كانون‌ها در هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي يك گروه ناظر، متشكل از معاون دانشجويي ـ فرهنگي با عنوان مشابه، مسئول نهاد نمايندگي و مديركل امور فرهنگي دانشگاه تشكيل مي‌شود.

تبصره: دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها مي‌تواند جهت انجام وظايف مصوب در اساسنامه نهاد اقدام به راه‌اندازي، برنامه‌ريزي و نظارت بر كانون‌ها و هيأت‌هاي مذهبي نمايد.

ماده 8. در هر دستگاه براي حمايت، هدايت و نظارت بر كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان، رسيدگي به اختلاف كانون‌ها با گروه ناظر دانشگاه، تجديدنظر در آيين‌نامه اجرايي اين ضوابط و مواردي از اين قبيل گروه مركزي نظارت بر كانون‌ها متشكل از معاون فرهنگي و اجتماعي دستگاه با عنوان مشابه، معاون فرهنگي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها و مديركل امور فرهنگي دستگاه يا عنوان مشابه تشكيل مي‌شود.

تبصره. صدور مجوز، نظارت بر انحلال مجامع كانون‌هاي فرهنگي دانشجويان برعهده گروه مركزي نظارت بر كانون‌ها مي‌باشد.

ماده 9. آيين‌نامه اجرايي اين ضوابط با محتوا و شكل واحد در جلسه مشترك دستگاه‌هاي ذيربط در محل دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ظرف مدت دوماه به تصويب نهايي مي‌رسد و پس از ابلاغ از سوي وزير يا رئيس دستگاه متبوع لازم‌الاجرا است. اين ضوابط مشتمل بر 9 ماده و 2 تبصره در جلسه 165 مورخ 30/6/87 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *