احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها

احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها

(مصوب ۴۳۹  جلسه مورخ 25/۱۲/1377 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)

موضوع استفسار دیوان عدالت اداری درخصوص قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر در احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها در آن دیوان مطرح و مقرر شد: «احکام و آرای تنبیهی صادره از کمیته انضباطی دانشگاهها، غیر قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *